Sökning: "e-health services"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden e-health services.

 1. 1. From health to e-health : understanding citizens' acceptance of online health care

  Författare :Marie-Louise Jung; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Sammanfattning : In light of the challenges arising from an ageing population and runaway health-care costs, e-health offers tremendous opportunities for public and private health-care providers worldwide to optimize service delivery and enhance the quality of care being provided to patients. Even though the potential of e-health is acknowledged in academia as well as among practitioners, its application has proven to be remarkably difficult. LÄS MER

 2. 2. Technical Solutions for Internet-based Wireless Sensor Networks in e-Health Applications

  Författare :Jonas Wåhslén; Thomas Lind; Mats Björkman; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; e-Health; ambient assisted living; Internet of things; wireless body sensor networks; sports technology; Bluetooth; Wi-Fi; time synchronisation; sensor data fusion; mobile phone sensor communication; device-to-device communication; E-hälsa; Internet of things; trådlösa kroppsnära sensornät; idrottste- knologi; Bluetooth; Wi-Fi; tidssynkronisering; dynamisk mjukvaruuppdatering; Technology and Health; Teknik och hälsa;

  Sammanfattning : E-Health technology has developed rapidly in the last decade. Body-worn sen- sors have developed from an idea to a reality. Today, wireless sensors can perform functions from measuring heartbeats to advanced motion recognition. However, the integration of the various available solutions is still lacking. LÄS MER

 3. 3. Talk through IT : Using Common Ground to build Bridges with Weak Ties in the Design of Online Psychosocial Support

  Författare :Ruth Alicia Lochan Winton; Pär Ågerfalk; Louise von Essen; Jonas Sjöström; Margunn Aanestad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; Information and Communication Technology; Psychosocial Support; Online Psychosocial Support; Design Principles; Emotional Distress; Somatic Disease; Communication; U-CARE; Trinidad and Tobago; Common Ground; Weak Ties; e-health; Oncology; Information Systems; Informationssystem; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : There is growing interest in applying information and communication technology (ICT) in healthcare. The attention to ICT stems from several factors: costs of healthcare, high prevalence of somatic diseases, longer life expectancy and technological advancements. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom

  Författare :Britt-Mari Gilljam; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Susann Arvidsson; Maria Björk; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; e-health services; long-term diseases; patient participation; pediatric care; Barn; patientdelaktighet; långvarig sjukdom; e-hälsotjänster; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det senaste decenniet har patientens delaktighet fått en allt större uppmärksamhet i forskning, riktlinjer, lagar och klinisk vård. Men många barn känner sig inte delaktiga i sin vård. Vårdpersonal och föräldrar talar ofta över huvudet på barn och ofta förstår barnen inte vad de vuxna pratar om. LÄS MER

 5. 5. A Theoretical Model for Telemedicine : Social and Value Outcomes in Sub-Saharan Africa

  Författare :Mengistu Kifle Gelan; Lars Asker; Philip F. Musa; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Telemedicine e-health; Sub-Saharan Africa; Least developed Countries; Visually based Clinical Applications; Information and Communication Technology ICT Transfer; Partial Least Squares; Culture; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The Sub-Saharan Africa (SSA) region is faced with limited medical personnel and healthcare services to address the many healthcare problems of the region. Poor health indicators reflect the overall decline in socio-economic development. LÄS MER