Sökning: "fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden fysisk aktivitet.

 1. 1. ”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet En observations- och intervjustudie

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annsofie Mahrs-Träff; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical activity; old people; assisted living facilities; cultures; physical environment; Fysisk aktivitet; äldre; särskilt boende; kulturer; fysisk miljö;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet beskrivs vara positiv både för den fysiska och den psykiska hälsan för personer i alla åldrar. Det finns rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet människor bör ägna sig åt varje dag. Idag finns även rekommendationer för fysisk aktivitet framtagna för personer som bor i särskilt boende. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet under ungdomsåren

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Lars-Magnus Engström; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Viljan till fysisk aktivitet en intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jenny Isberg; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical activity; Youth; Motivation; Physical education; Validity; Self-reported measurement; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; Idrottsvetenskap; Sports Science; Self-reported mea-surement;

  Sammanfattning : Physical education (PE) at school may play an important role in the process of becoming physically active in the adolescence and in developing a physically active lifestyle. The opportunities for teachers to provide positive physical activity experiences to the student population extend regularly over the school terms. LÄS MER

 4. 4. Relationships between Atmospheric Circulation and Wind Erosion in Southern Sweden and Australia

  Detta är en avhandling från Marie Ekström, Dept. of Phys. Geog. and Ecos. Anal., V-huset John Ericssons väg 1, 2nd floor

  Författare :Marie Ekström; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Physical geography; geomorphology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; sea level pressure; atmospheric circulation; erosivity; wind erosion; wind climatology; Scania; Australia;

  Sammanfattning : Wind erosion is a serious threat to soil resources as it causes depletion of the fine fractions that may result in a less fertile soil. Wind erosion encompasses several processes of which many are related to climate variables. To date, there is little work performed on how wind erosion relates to climate and climate change. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet, inaktivitet och kapacitet hos gymnasieungdomar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Katarina Mikaelsson; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : A change in behaviour with reduced physical activity and an increased sedentary behaviour among children and adolescents may be a threat to their future health. The literature shows that physical activity decreases through adolescence and the habits from childhood and adolescence have a tendency to become manifest. LÄS MER