Sökning: "fysisk aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade orden fysisk aktivitet.

 1. 1. ”Fysisk aktivitet –att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet : En observations- och intervjustudie

  Författare :Annsofie Mahrs-Träff; Marianne Abramsson; Elisabet Cedersund; Catharina Nord; Bengt G. Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Physical activity; old people; assisted living facilities; cultures; physical environment; Fysisk aktivitet; äldre; särskilt boende; kulturer; fysisk miljö;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet beskrivs vara positiv både för den fysiska och den psykiska hälsan för personer i alla åldrar. Det finns rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet människor bör ägna sig åt varje dag. Idag finns även rekommendationer för fysisk aktivitet framtagna för personer som bor i särskilt boende. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet under ungdomsåren

  Författare :Lars-Magnus Engström; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Viljan till fysisk aktivitet : en intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva

  Författare :Jenny Isberg; Håkan Stattin; Lauri Laakso; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical activity; Youth; Motivation; Physical education; Validity; Self-reported mea-surement; Sports; Idrott; Idrottsvetenskap; Sports Science; Self-reported measurement;

  Sammanfattning : Physical education (PE) at school may play an important role in the process of becoming physically active in the adolescence and in developing a physically active lifestyle. The opportunities for teachers to provide positive physical activity experiences to the student population extend regularly over the school terms. LÄS MER

 4. 4. Motion interactive games for children with motor disorders : motivation, physical activity, and motor control

  Författare :Marlene Sandlund; Charlotte Häger; Eva Lindh Waterworth; Lena-Karin Erlandsson; Ann-Christin Eliasson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; parents; cerebral palsy; physical training; home training; motivation; physical activity; motor control; virtual reality; video games.; Physiotherapy; Sjukgymnastik fysioterapi; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : As motion interactive games have become more widespread the interest in using these games in rehabilitation of children with motor disorders has increased among both clinical professionals and the families of these children. The general aim of this thesis was to evaluate the feasibility of using interactive games in rehabilitation of children to promote motivation for practice, physical activity, and motor control. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet, inaktivitet och kapacitet hos gymnasieungdomar

  Författare :Katarina Mikaelsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik;

  Sammanfattning : A change in behaviour with reduced physical activity and an increased sedentary behaviour among children and adolescents may be a threat to their future health. The literature shows that physical activity decreases through adolescence and the habits from childhood and adolescence have a tendency to become manifest. LÄS MER