Sökning: "Susann Arvidsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Susann Arvidsson.

 1. 1. Health promoting factors in people with chronic musculoskeletal pain or with rheumatic diseases: a descriptive and interventional study

  Författare :Susann Arvidsson; Bengt Fridlund; Stefan Bergman; Barbro Arvidsson; Birgitta Klang Söderkvist; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adult; chronic musculoskeletal pain; empowerment; health factors; HRQL; intervention; patient education; problem-based learning; rheumatic diseases; self-care; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis with a salutogenic approach was to describe health promoting factors in people with chronic musculoskeletal pain and in people with rheumatic diseases, and to evaluate the effects of an intervention study with a self-care promoting PBL-program for people with rheumatic diseases having chronic musculoskeletal pain, sleep disturbances and/or fatigue. Methods: This thesis is comprised of four samples: a randomly selected sample from a Swedish general population (study I) and three different samples containing people with rheumatic diseases registered at a hospital for rheumatic diseases in the southwest of Sweden (studies II, III and IV). LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i pediatrisk vård – perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom

  Författare :Britt-Mari Gilljam; Petra Svedberg; Jens M. Nygren; Susann Arvidsson; Maria Björk; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; e-health services; long-term diseases; patient participation; pediatric care; Barn; patientdelaktighet; långvarig sjukdom; e-hälsotjänster; pediatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det senaste decenniet har patientens delaktighet fått en allt större uppmärksamhet i forskning, riktlinjer, lagar och klinisk vård. Men många barn känner sig inte delaktiga i sin vård. Vårdpersonal och föräldrar talar ofta över huvudet på barn och ofta förstår barnen inte vad de vuxna pratar om. LÄS MER