Sökning: "habitus"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade ordet habitus.

 1. 1. Educational choices of the future : a sociological inquiry into micro-politics in education

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg ; Department of Sociology and Work Science

  Författare :Goran Puaca; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational choice; Micro-politics; Want-formation; Habitus; Identity; micro-politics; want-formation; habitus; identity;

  Sammanfattning : This thesis investigates how students’ practical considerations for future choices in education and occupations correspond to policy objectives of socially productive educational choices. This is conveyed through the primary aim of analyzing the correspondence between on the one hand educational policy intentions and on the other hand students’ educational choices and the social and cultural conditions that structure them. LÄS MER

 2. 2. Digitala distinktioner Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Martin Danielsson; Högskolan i Halmstad.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social class; youth culture; young men; media practices; digital media; everyday life; audience; Bourdieu; habitus; cultural capital; taste; lifestyle; social klass; ungdomskultur; unga män; mediepraktiker; digitala medier; vardagsliv; publik; Bourdieu habitus; kulturellt kapital; smak; livsstil;

  Sammanfattning : This dissertation explores how social class matters in young men’s everyday relationship to digital media. The aim is to contribute to the existing knowledge about how young people incorporate digital media in their everyday lives by focusing on the structural premises of this process. LÄS MER

 3. 3. Making their minds up Students´ choice to study social work in Iraklio, Greece

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Vasileia Papadaki; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; educational choice; occupational choice; social work students; practice tutorials; habitus; field; gendered habitus; turning points; routines; misrecognition; educational fetishism; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The present thesis examines the possible reasons social workers have for entering and eventually graduating from the Social Work Department in Iraklio, Greece. It is a three-phase study, consisting of three distinct but related research parts; each research part is built upon knowledge, issues and questions derived from the preceding part. LÄS MER

 4. 4. Gillbergaknaparna : En studie i den svenske storbondens habitus ca 1750-1850

  Detta är en avhandling från Göteborg : Historiska institutionen vid Göteborgs universitet

  Författare :Peter Olausson; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia; Storbönder; agrarhistoria; socialhistoria; makt; kapital; habitus;

  Sammanfattning : Avhandlingen utgör en studie kring de s k storbönderna, en social elitkategori inom allmogen, och behandlar bl a kopplingen mellan en ekonomisk och en lokalpolitisk toppgrupp, i syfte att fastställa graden av homogenitet inom eliten. För att kunna belysa frågan undersöks storbönderna inom en socken under drygt hundra års tid (ca 1750-1850), där en tidigare studie (licavhandling) fungerar som ett avstamp - här har perspektivet vidgats ner till tidigt 1600-tal. LÄS MER

 5. 5. Kliniken flyttar hem Sjuksköterskans institutionella praktik inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lizbeth Engström; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nurse; palliative home care; practice theory; habitus; observation; pedagogical practice; Bourdieu; Foucault; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the nurse and her practice in end-of-life care in the field of palliative home care. The overall question is how nurses come to do what they do within this practice and where they get the practice, which can also be expressed as the  genesis and structure of the practice. LÄS MER