Sökning: "habitus"

Visar resultat 1 - 5 av 132 avhandlingar innehållade ordet habitus.

 1. 1. Digitala distinktioner klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Martin Danielsson; Ingegerd Rydin; Ebba Sundin; André Jansson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social class; youth culture; young men; media practices; digital media; everyday life; audience; Bourdieu; habitus; cultural capital; taste; lifestyle; social klass; ungdomskultur; unga män; mediepraktiker; digitala medier; vardagsliv; publik; Bourdieu habitus; kulturellt kapital; smak; livsstil;

  Sammanfattning : This dissertation explores how social class matters in young men’s everyday relationship to digital media. The aim is to contribute to the existing knowledge about how young people incorporate digital media in their everyday lives by focusing on the structural premises of this process. LÄS MER

 2. 2. Making their minds up Students´ choice to study social work in Iraklio, Greece

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Vasileia Papadaki; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; educational choice; occupational choice; social work students; practice tutorials; habitus; field; gendered habitus; turning points; routines; misrecognition; educational fetishism; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The present thesis examines the possible reasons social workers have for entering and eventually graduating from the Social Work Department in Iraklio, Greece. It is a three-phase study, consisting of three distinct but related research parts; each research part is built upon knowledge, issues and questions derived from the preceding part. LÄS MER

 3. 3. Gillbergaknaparna : En studie i den svenske storbondens habitus ca 1750-1850

  Detta är en avhandling från Göteborg : Historiska institutionen vid Göteborgs universitet

  Författare :Peter Olausson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Storbönder; agrarhistoria; socialhistoria; makt; kapital; habitus; History; Historia;

  Sammanfattning : Avhandlingen utgör en studie kring de s k storbönderna, en social elitkategori inom allmogen, och behandlar bl a kopplingen mellan en ekonomisk och en lokalpolitisk toppgrupp, i syfte att fastställa graden av homogenitet inom eliten. För att kunna belysa frågan undersöks storbönderna inom en socken under drygt hundra års tid (ca 1750-1850), där en tidigare studie (licavhandling) fungerar som ett avstamp - här har perspektivet vidgats ner till tidigt 1600-tal. LÄS MER

 4. 4. Kliniken flyttar hem Sjuksköterskans institutionella praktik inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lizbeth Engström; Karin Anna Petersen; Ulla Riis; Boel Englund; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nurse; palliative home care; practice theory; habitus; observation; pedagogical practice; Bourdieu; Foucault; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the nurse and her practice in end-of-life care in the field of palliative home care. The overall question is how nurses come to do what they do within this practice and where they get the practice, which can also be expressed as the  genesis and structure of the practice. LÄS MER

 5. 5. Barns och ungdomars bilder av poliser En studie i två lokala sammanhang

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linneúniversitetet

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Ulla Melin Emilsson; Kerstin Johansson; Martin Börjesson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER