Sökning: "idrottsförälder"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet idrottsförälder.

  1. 1. I skilda idrottsvärldar : barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

    Författare :Inger Jeanette Eliasson; Staffan Karp; Martin Johansson; Göran Patriksson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child sport; education; ethnography; football; gender; generation; socialisation; sport leader; sport parent; sport pedagogy; Barn idrott; etnografi; fotboll; genus; generation; socialisation; pedagogik; idrottsförälder; idrottsledare; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of sport. LÄS MER