Sökning: "system"

Visar resultat 1 - 5 av 20860 avhandlingar innehållade ordet system.

 1. 1. !secure(system) <=?=> !safe(system) : On Security and Safety of Industrial Software Systems

  Författare :Marcus Lindner; Per Lindgren; Valeriy Vyatkin; Knut Åkesson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; embedded systems; hard real-time; concurrency; model of computation; safety-critical; safety; security; industrial automation; RTFM; real-time for the masses; Embedded Systems; Inbyggda system;

  Sammanfattning : The focus of our research work is on readily accessible, embedded, real-time development with concurrency support. To this end, we develop the Real-Time For the Masses (RTFM) programming framework with a model of computation based on tasks and resources and that stipulates a timing semantics. LÄS MER

 2. 2. Individual information system acceptance behaviour : An electronic ordering system case

  Författare :Katarina Arbin; Sweden Stockholm Stockholm School of Economics; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information system; e-procurement; e-ordering; individual; acceptance; adoption; continued use; behaviour; structures; routines; longitudinal; case study;

  Sammanfattning : Organizations have spent and continue to spend millions of dollars on information systems (IS) in order to enable business success. Information systems have long been used to help managers make better decisions, better understand the nature of customers and improve employee productivity. LÄS MER

 3. 3. Identifying critical components for system reliability in power transmission systems

  Författare :Johan Setréus; Rajeev Thottappillil; Stefan Arnborg; Patrik Hilber; Liisa Haarla; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; transmission system reliability; component reliability importance index; Great Britain power system; power flow analysis; system adequacy; system security; system vulnerability;

  Sammanfattning : Large interruptions of power supply in the transmission system have considerable impact on modern society. The goal for the transmission system operator (TSO) is to prevent and mitigate such events with optimal decisions in design, planning, operation and maintenance. LÄS MER

 4. 4. Att urskilja tekniska system : didaktiska dimensioner i grundskolan

  Författare :Maria Svensson; Jan-Erik Hagberg; Ann Zetterqvist; Åke Ingerman; Berit Bungum; Linköpings universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; pedagogical possibilities; technological literacy; critical aspects; phenomenography; Tekniska system; ämnesdidaktik; teknisk bildning; kritiska aspekter; fenomenografi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teknikdidaktik; tekniska system;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till den ämnesdidaktiska kunskapsbasen för undervisning och lärande om tekniska system i grundskolan. Dagens teknikkomplexa samhälle är uppbyggt av system som vi människor interagerar med. Informations-, energi- och kommunikationssystem är exempel på tekniska system som vi kommer i kontakt med dagligen. LÄS MER

 5. 5. Sturetidens monetära system : Pant eller penningar som information i köpstaden Arboga

  Författare :Bo Franzén; Maria Ågren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER