Sökning: "women´s movement"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden women´s movement.

 1. 1. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Irene Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociologi; Sociology; women´s civil rights; civil defence; gas warfare; The Epoch Tidevarvet ; socialdemocratic women; Elin Wägner; peace movement; women´s movement; Collective actions; network; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how and why women established peace actions during World War I and the period between the wars. I have examined how women were mobilized, how the actions were carried out, what kind of opposition was awakened, and what happened afterwards. LÄS MER

 2. 2. Systerskap som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Sociology P.O. Box 114 SE-221 Lund

  Författare :Eva Schmitz; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; collective consciousness; organizing; Social movement; women´s political action;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den andra vågens kvinnorörelse uppstod i Sverige med Grupp 8 1968 under en växande antikrigsrörelse mot USA:s krig i Vietnam. En ny generation kvinnor gick ut på gatorna och krävde fri abort, gratis daghem, organiserade kampanjer mot kvinnors låga löner och sexuell exploatering. LÄS MER

 3. 3. The movement towards birth : A study of women's childbirth self-efficacy and early labour

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Ing-Marie Carlsson; Högskolan i Halmstad.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childbirth self-efficacy; early labour; factor analysis; grounded theory; logistics regression; pregnancy; well-being;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to increase the understanding of early labour, the latency phase of labour, based on women’s experiences and ability to handle the situation. Furthermore, the aim was to perform a psychometric testing of an instrument measuring childbirth self-efficacy and to explore the relationships to women´s well-being and number of obstetric interventions and birth outcomes. LÄS MER

 4. 4. "Rätt för kvinnan att blifva människa - fullt och helt." Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Zara Bersbo; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; construction of problems; governmentality; economic citizenship; commissions; gender; class; equality; ekonomiskt medborgarskap; problematiseringar; liberal styrningsrationalitet; statliga utredningar; jämställdhet; klass; kön; civilstånd; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to review the molding process of the politics that preceeded the work for gender equality which inSwedengathered speed in the early 1970s. Particular focus has been put to how society through legislation, economic and social privileges during the years 1921-1971 affected Swedish women’s possibilities to make a living and to achieve economic independence. LÄS MER

 5. 5. Att förhandla sitt medborgarskap : Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Gunnela Björk; Örebro universitet.; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History; citizenship; women s movement; women in local government; women in local politics; social democracy; suffrage; women in trade unions; women s network; philanthropy; Women s Christian Temperance Union; working class women; local history; Örebro;

  Sammanfattning : The dissertation takes its theoretical departure in the concept of citizenship, conceptualised here both as a status, carrying a wide range of rights, and as a practice, involving both obligations and political participation. The investigation focuses on women in local political parties, trade unions, women's organizations for temperance, philanthropy and the franchise, and women's networks in Örebro. LÄS MER