Sökning: "Zara Bersbo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Zara Bersbo.

  1. 1. "Rätt för kvinnan att blifva människa - fullt och helt." Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971

    Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

    Författare :Zara Bersbo; Linnéuniversitetet.; [2012]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; construction of problems; governmentality; economic citizenship; commissions; gender; class; equality; ekonomiskt medborgarskap; problematiseringar; liberal styrningsrationalitet; statliga utredningar; jämställdhet; klass; kön; civilstånd; Historia; History;

    Sammanfattning : The aim of this dissertation is to review the molding process of the politics that preceeded the work for gender equality which inSwedengathered speed in the early 1970s. Particular focus has been put to how society through legislation, economic and social privileges during the years 1921-1971 affected Swedish women’s possibilities to make a living and to achieve economic independence. LÄS MER