Sökning: "Bill Sund"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Bill Sund.

 1. 1. Nattens vita slavar : makt, politik och teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896-1955

  Författare :Bill Sund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I ständig strävan efter framgång? : föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908-89

  Författare :Daniel Alsarve [Arvidsson]; Björn Horgby; Bill Sund; Christer Ericsson; Leif Yttergren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; sports; association; democracy; non profit organisation; voluntarism; amateurism; professionalism; social capital; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the conditions of and changes in sociative democracy processes at club level. One sports club is studied, Örebro Sportklubb (ÖSK), from its foundation in 1908 up to 1989. The main sources are club minutes, member magazines and annual reports. LÄS MER

 3. 3. Att förhandla sitt medborgarskap : Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950

  Författare :Gunnela Björk; Bill Sund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; citizenship; women s movement; women in local government; women in local politics; social democracy; suffrage; women in trade unions; women s network; philanthropy; Women s Christian Temperance Union; working class women; local history; Örebro; History; Historia; historia; History; Historia; History;

  Sammanfattning : The dissertation takes its theoretical departure in the concept of citizenship, conceptualised here both as a status, carrying a wide range of rights, and as a practice, involving both obligations and political participation. The investigation focuses on women in local political parties, trade unions, women's organizations for temperance, philanthropy and the franchise, and women's networks in Örebro. LÄS MER

 4. 4. Sin egen hälsas smed : Idéer, initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott 1945–1981

  Författare :Hans Bolling; Bill Sund; Jan Lindroth; Susanna Hedenborg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; sport history; sports for all; sports movement; health; fitness; physical activity; welfare state; History; Historia;

  Sammanfattning : This dissertation studies the spread of sports for all in Sweden during the years 1945 to 1981. The purposes of the dissertation are twofold: in part to survey the forms of physical activities which were launched as sports for all after 1945, in part to answer the question: Why have almost all voluntarily organized sports in Sweden been part of one organization since the 1970s? In order to handle the diversities of activities that can fall within the concept of sport, two principal abstractions of the concept are used: one rigorous and one flexible. LÄS MER

 5. 5. Mörekonflikten : Klassformering, agrar kapitalism och klasskonflikt i Södra och Norra Möre härader 1929-1931

  Författare :Mats Johansson; Lars Olsson; Marion Leffler; Bill Sund; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; strejk; lantarbetare; bönder; agrar kapitalism; klassformering; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER