Sökning: "Irene Andersson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Irene Andersson.

 1. 1. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Irene Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociologi; Sociology; women´s civil rights; civil defence; gas warfare; The Epoch Tidevarvet ; socialdemocratic women; Elin Wägner; peace movement; women´s movement; Collective actions; network; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940. Syftet med avhandlingen är att undersöka varför och på vilket sätt kvinnor skapade fredsaktioner under första världskriget och mellankrigstiden. LÄS MER

 2. 2. Cardiovascular effects of growth hormone. Studies in genetically engineered mice

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Irene Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acromegaly; autonomic nervous system; cardiovascular disease; cardiac function; vascular function; growth hormone; heart rate variability; hypertension; insulin-like growth factor-1; transgenic mice;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to enhance the understanding on the relationships between growth hormone (GH) and cardiovascular disease using genetically engineered mice. More specifically the effects of GH on blood pressure (BP), vascular and cardiac function, atherosclerosis and autonomic control of heart rate were studied. LÄS MER

 3. 3. Familjebeskattning, konsumtion och arbetsutbud: En ekonometrisk analys av låne- och inkomstelasticiteter samt policysimuleringar för svenska hushåll (Family Taxation, Consumption and Labour Supply...)

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Irene Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER