Sökning: "Eva Schmitz"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Eva Schmitz.

 1. 1. Systerskap som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Sociology P.O. Box 114 SE-221 Lund

  Författare :Eva Schmitz; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; collective consciousness; organizing; Social movement; women´s political action; Sociologi;

  Sammanfattning : The second-wave women's movement emerged in Sweden with Group 8 in 1968, at the height of the anti-war struggle against the US war in Vietnam. A new generation of women took to the streets to demand free abortion, and free childcare, and to campaign against women's low pay and sexual exploitation. LÄS MER

 2. 2. Systerskap som politisk handling : Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982

  Detta är en avhandling från Lund : Department of Sociology, Lund University

  Författare :Eva Schmitz; Johanna Esseveld; Drude Dahlerup; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The second-wave women's movement emerged in Sweden with Group 8 in 1968, at the height of the anti-war struggle against the US war in Vietnam. A new generation of women took to the streets to demand free abortion, and free childcare, and to campaign against women's low pay and sexual exploitation. LÄS MER

 3. 3. Migration and quality of landlocked Atlantic salmon smolt Implications for conservation and management

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Johnny R Norrgård; Eva Bergman; Larry A Greenberg; Monika Schmitz; Martyn Lucas; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; acoustic telemetry; hatchery; life history; migration mortality; regulated rivers; Salmo salar; salmon; smolt; trout; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Atlantic salmon Salmo salar has a complex life cycle, including long migrations and habitat shifts for both juveniles and adults. As such, salmon populations are vulnerable to habitat degradation and fragmentation along their migratory routes. LÄS MER

 4. 4. Från kombifeminism till rörelse Kvinnlig serbisk organisering i förändring

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Sanja Obrenovic Johansson; Ali Hajighasemi; Eva Schmitz; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women’s organizations; aid; domestic donors; Kvinna till Kvinna; Sida; gift; reciprocity; power; dependency; trust; mistrust; Belgrade; Stockholm; Kvinnoorganisationer; bistånd; gåva; reciprocitet; makt; tillit; misstro; sociala rörelser; kollektiv identitet; Belgrad; Stockholm; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and their relations to domestic and international donors during the period 2003-2006. My main research questions focus on their choices of either domestic or international cooperation partners. LÄS MER