Sökning: "Eva Schmitz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Eva Schmitz.

  1. 1. Systerskap som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982

    Detta är en avhandling från Lund University Department of Sociology P.O. Box 114 SE-221 Lund

    Författare :Eva Schmitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; collective consciousness; organizing; Social movement; women´s political action;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den andra vågens kvinnorörelse uppstod i Sverige med Grupp 8 1968 under en växande antikrigsrörelse mot USA:s krig i Vietnam. En ny generation kvinnor gick ut på gatorna och krävde fri abort, gratis daghem, organiserade kampanjer mot kvinnors låga löner och sexuell exploatering. LÄS MER