Sökning: "The Epoch Tidevarvet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden The Epoch Tidevarvet.

 1. 1. Kvinnor - vakna, våga!: en studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech

  Detta är en avhandling från Berit Lindberg, Gamla v 15, SE-240 14 Veberöd

  Författare :Berit Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad The Women’s Civic College at Fo gelstad ; the history of education; adult education; the history of women gender history; hermeneuti; Pedagogy and didactics; Pedagogik; fe-male civic education; Honorine Hermelin Grønbech; Tidevarvet The Epoch ; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor - vakna, våga! En studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech Avhandlingen är en pedagogikhistorisk kvinnobiografi. Min empiri bygger främst på ett biografiskt material bestående av litteratur av och om Honorine Hermelin Grønbech, samt brev från och till henne, radio- och TV-program jämte material kring skolan, protokoll, föreläsningsanteckningar samt samtal med tidsvittnen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Irene Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociologi; Sociology; women´s civil rights; civil defence; gas warfare; The Epoch Tidevarvet ; socialdemocratic women; Elin Wägner; peace movement; women´s movement; Collective actions; network; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940. Syftet med avhandlingen är att undersöka varför och på vilket sätt kvinnor skapade fredsaktioner under första världskriget och mellankrigstiden. LÄS MER

 3. 3. En bostad för hemmet idéhistoriska studier i bostadsfrågan 1889-1929

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kerstin Thörn; Umeå universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dwelling; home; housing policy; materialized ideas; philanthropy; aesthetics; home exhibitions; housing cooperative; bostäder; idéhistoria Sverige 1889-1929; bostadskooperation; bostadspolitik; hemmet idéhistoria Sverige 1800-talet 1900-talet; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to examine the placing of the housing question on the agenda of social policy, the implications of housing for society, and the possibilities for simple shelter to be transformed into real family homes. The debate emphasizing the dwelling as the smallest social component and the home as the most important place for the raising of citizens has been studied. LÄS MER