Sökning: "women in trade unions"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden women in trade unions.

 1. 1. Att förhandla sitt medborgarskap : Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Gunnela Björk; Örebro universitet.; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History; citizenship; women s movement; women in local government; women in local politics; social democracy; suffrage; women in trade unions; women s network; philanthropy; Women s Christian Temperance Union; working class women; local history; Örebro;

  Sammanfattning : The dissertation takes its theoretical departure in the concept of citizenship, conceptualised here both as a status, carrying a wide range of rights, and as a practice, involving both obligations and political participation. The investigation focuses on women in local political parties, trade unions, women's organizations for temperance, philanthropy and the franchise, and women's networks in Örebro. LÄS MER

 2. 2. There is power in a union Trade union organization, union membership and union activity in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Johanna Palm; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; union organization; union density; union activity; social class; ideology; structural change; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates what factors affect union organization and, to some degree, union activity in the face of declining union density in the majority of Western countries. Union structures have been changing in recent decades, not only in terms of declining membership but also because women and white-collar workers are becoming a more stable part of the membership base, whereas previously highly organized groups, such as blue-collar workers, are in decline. LÄS MER

 3. 3. Experience and Identity : A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Anna Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cashew factories; cashew workers; experience; identity; effeminization; housewifization; dowry; marriage; breadwinner wages; gender discourses; gender ideologies; trade unions; women; gender; caste; class; Quilon; India; Kerala; Sociology; Sociologi; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med ett historiskt perspektiv analyserar denna avhandling erfarenheter och identitetsskapande processer hos en grupp kvinnliga arbetare, cashewarbeterskor, i den sydindiska delstaten Kerala-välkänd för dess radikala befolkning och höga sociala indikatorer för invånarna. Cashewarbeterskorna utmanar den stereotypa bilden av kvinnor i ?Tredje Världen?, genom att de sedan 1930-talet har utgjort majoriteten av registrerade fabriksarbetare i regionen, är organiserade i fackföreningar och har en hög grad av läskunnighet. LÄS MER

 4. 4. Trying to make a living - Studies in the economic life of women in interwar Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Linda Lane; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demography; discrimination; gender; income; labour market; occupations; standard of living; Sweden; trade unions;

  Sammanfattning : Studies of the emerging economic roles of women have been dominated by the Anglo-American discourse. Female experiences of economic life in these countries are often interpreted as universal. This dissertation argues that institutional arrangements particular to specific societies generate different outcomes. LÄS MER

 5. 5. Die Arbeit der Frauen – die Krise der Männer Die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen in Deutschland und Schweden 1919–1939

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Silke Neunsinger; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; 20th century; Borås; economic depression; equality; framing; Freiburg; gender; Germany; Malmö; marital status; masculinity; Stuttgart; Sweden; tactics; teachers; trade unions; unemployment; women s employment; women s movement; women s rights; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : In 1939 a law was passed in Sweden which forbade employers to dismiss female employees because of marriage or pregnancy. In Germany a law had been introduced already in 1932, which gave employers the right to dismiss a woman when she married. It also gave women right to end their employment for the same reason. LÄS MER