Sökning: "collective consciousness"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden collective consciousness.

 1. 1. Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Mikael Tossavainen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Gentile relations; victimhood; heroism; Holocaust and Heroism Remembrance Day; press; use of history; historical culture; historical consciousness; Israel; Holocaust; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : The interest in the Holocaust has been growing continuously over the last decades, and this study deals with how the Holocaust has been perceived, interpreted and used in an Israeli context. The central theoretical concept in this study is historical consciousness, and the aim is to analyze the place of the Holocaust in Israeli historical consciousness. LÄS MER

 2. 2. Systerskap som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Sociology P.O. Box 114 SE-221 Lund

  Författare :Eva Schmitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; collective consciousness; organizing; Social movement; women´s political action;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den andra vågens kvinnorörelse uppstod i Sverige med Grupp 8 1968 under en växande antikrigsrörelse mot USA:s krig i Vietnam. En ny generation kvinnor gick ut på gatorna och krävde fri abort, gratis daghem, organiserade kampanjer mot kvinnors låga löner och sexuell exploatering. LÄS MER

 3. 3. Det var en gång ett land... : Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :Ingmarie Danielsson Malmros; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of didactics; history textbooks; students worldviews; narration; collective identity; historical consciousness; use of history; Swedish history; narrative theory; conceptual history;

  Sammanfattning : The first purpose of this dissertation is to encircle meaning conveying narrations about Sweden and “Swedishness” in history textbooks, published between 1931 and 2009. The second aim is to show which of these narratives, or parts of them, that are expressed by a selection of contemporary students. LÄS MER

 4. 4. Kampen om historien - Ådalen 1931 - Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000

  Detta är en avhandling från Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Kammakargatan 11, 111 40 Stockholm

  Författare :Roger Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history since 1914 ; film; school textbooks; union history; monuments; graves; funerals; the Welfare State and the Swedish Model; symbolism; historical consciousness; Ådalen 1931; class-based collective identity; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns en skillnad mellan historia som vetenskap och historia som historiskt minne, som boken vill fästa uppmärksamhet på. Ådalen som motbild till det trygga Folkhemmet är en bild av hur vi kan uppleva verkligheten. Inte nödvändigtvis hur den såg ut. LÄS MER

 5. 5. The Wheel of Polish Fortune : Myths in Polish Collective Consciousness during the First Years of Solidarity

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Barbara Törnquist-Plewa; Lunds universitet.; Lund University.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Poland; Black Madonna; Catholicism; Romanticism; Solidarity 1980-81; Polish myths; Insurrection;

  Sammanfattning : .... LÄS MER