Sökning: "socialdemocratic women"

Hittade 1 avhandling innehållade orden socialdemocratic women.

  1. 1. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

    Detta är en avhandling från Historiska Media

    Författare :Irene Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociologi; Sociology; women´s civil rights; civil defence; gas warfare; The Epoch Tidevarvet ; socialdemocratic women; Elin Wägner; peace movement; women´s movement; Collective actions; network; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940. Syftet med avhandlingen är att undersöka varför och på vilket sätt kvinnor skapade fredsaktioner under första världskriget och mellankrigstiden. LÄS MER