Sökning: "upper elementary school"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden upper elementary school.

 1. 1. Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Annette Ewald; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Litteraturundervisning; grundskolan; Sverige; Elever; böcker och läsning; Humanities; upper elementary school; the teaching of literature; traditions of literature instruction; reading cultures; school ethnography; didactic subject research; Humaniora; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Pedagogy and didactics; didaktik; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om litteraturläsning och litteraturundervisning i grundskolan. Syftet är att belysa den betydelse läsning av skönlitteratur ges i skolans mellanår i början av det tjugoförsta århundradet. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår

  Detta är en avhandling från Stockholm : Natur och kultur

  Författare :Barbro Westlund; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading comprehension; reading comprehension assessment; reading comprehension strategies; fedback; upper elementary school; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of the study is to describe and analyze what assessment discourses of reading comprehension are more prominent by comparing five Swedish and five Canadian teachers in the province of BC in Canada. Based on a teacher perspective on how to develop and assess reading comprehension, the investigation concentrates on teacher discourses and their alignment with other discourses of reading comprehension within the two school systems. LÄS MER

 3. 3. Samma lärare – olika praktiker? en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Monica Egelström; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Subject area instruction; literacy practices; Mathematics; History; upper elementary grades; activity systems; zone of proximal development; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis focuses on school subjects as arenas for students’ literacy development and meaning making. How instructional practices are formed create different preconditions for students’ opportunities of literacy development and meaning making. LÄS MER

 4. 4. Historielärares historier Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mikael Berg; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; History; history teaching; history didactics; biography; life history; image; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; transformation.; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. LÄS MER

 5. 5. Jag vill bli bemött för den jag är Ungdomars perspektiv på att vara elever med läs- och skrivproblematik

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Elisabeth Ekegren Johansson; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Läs och skrivsvårigheter; Dyslexi; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis examines what the meeting with school requires for eight young people who are in the role of students assessed as having reading and writing problems. The overall aim of this study is to gain a deeper understanding of what the meeting with the school's requirements implies for young people who, in the role of elementary school students, secondary school students and students in the first year of upper secondary school, are assessed as having reading and writing difficulties. LÄS MER