Sökning: "reading cultures"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden reading cultures.

 1. 1. Från vildmark till grön ängel : Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass

  Författare :Helen Schmidl; Lena Kåreland; Johan Svedjedal; Gun Malmgren; Bengt-Göran Martinsson; Helen Asklund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; adventure stories; envisionment building; gender studies; literary competence; literature instruction; reading cultures; reader repertoires; reading habits; reception studies; teenage fiction; text repertoires; upper secondary school; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Litteraturdidaktik; litteraturreception; barns läsning;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is Swedish upper secondary pupils’ reception of novels read as part of their literature instruction. The main purpose is to study and compare the reading of female pupils with that of male pupils and to analyze to what extent attention is paid to their private reading experiences in the literary teaching. LÄS MER

 2. 2. Att leva och läsa Bibeln : Textpraktiker i två kristna församlingar

  Författare :Per-Anders Forstorp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ; Bible reading; New Testament translation; reception analysis; interpretive colnmunities; ethnography of communication; literacy practice; modernity; reflexivity; free churches; faith communities; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis is based on two years of participant observation in two Christian congregations in a Swedish town. The Book-congregation represents the core of Swedish Free Churches (baptism), the Life-congregation (faith community) belongs to a movement inspired by North American Fundamentalism. LÄS MER

 3. 3. Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår

  Författare :Annette Ewald; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humanities; upper elementary school; the teaching of literature; traditions of literature instruction; reading cultures; school ethnography; didactic subject research; Humaniora; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; school ethnography;

  Sammanfattning : This dissertation explores the teaching of literature in Swedish compulsory school. The aim of the study is to elucidate different approaches to literature instruction in upper elementary school (grades 4-6, pupils aged 10-13). LÄS MER

 4. 4. Reading cultural encounter: literary text and intercultural pedagogy

  Författare :Anna Greek; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :English as a Foreign Language; Contact Zone; Third Space; othering; essentialism; non-essentialism; Intercultural pedagogy; Across the Barricades; Fruit of the Lemon; Curriculum; multiculturalism; culture; identity; difference;

  Sammanfattning : This dissertation combines aspects of educational research, theories of culture and literary analysis. The main line of argument is that the informed reading and discussion of literary texts that thematise cultural encounter will enhance the intercultural dimension of English as a Foreign Language (EFL) in Swedish Upper Secondary schools. LÄS MER

 5. 5. "I svenska två vågar jag prata mer och så" : en didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

  Författare :Catarina Economou; []
  Nyckelord :Currlculum analysis; second language learners; Swedish as a Second Language; pedagogy of literature; literature reception; reading forms; exclusion;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in recent criticism directed at the Swedish school system, especially regarding the fact that students with a foreign background do not get the same opportunities or attain the same results as Swedish-born students. The general aim of this thesis is to study and analyse multi-lingual students’ situation from a critical didactic perspective, focusing on content and teaching in Swedish as a Second Language in upper secondary school. LÄS MER