Sökning: "Elisabeth Ekegren Johansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elisabeth Ekegren Johansson.

  1. 1. Jag vill bli bemött för den jag är : Ungdomars perspektiv på att vara elever med läs- och skrivproblematik

    Författare :Elisabeth Ekegren Johansson; Anders Garpelin; Marie Karlsson; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Läs och skrivsvårigheter; Dyslexi; Didactics; didaktik;

    Sammanfattning : This thesis examines what the meeting with school requires for eight young people who are in the role of students assessed as having reading and writing problems. The overall aim of this study is to gain a deeper understanding of what the meeting with the school's requirements implies for young people who, in the role of elementary school students, secondary school students and students in the first year of upper secondary school, are assessed as having reading and writing difficulties. LÄS MER