Sökning: "didactic subject research"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden didactic subject research.

 1. 1. Musikskap. Musikstunders didaktik i förskolepraktiker

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Ylva Holmberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; actors; content; didactics; early childhood education; music education; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Music; Didactic; Early childhood; Musikskap; musicship;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom ett didaktiskt närmande beskriva och analysera musikstunder i förskolepraktiker. Studiens syfte är också att på en vetenskaplig grund spåra och utpröva begrepp som kan beteckna och fånga musikstundernas figuration, i detta fall en beskrivning av fenomenet som leder till ett didaktiskt begrepp. LÄS MER

 2. 2. Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Annette Ewald; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Litteraturundervisning; grundskolan; Sverige; Elever; böcker och läsning; Humanities; upper elementary school; the teaching of literature; traditions of literature instruction; reading cultures; school ethnography; didactic subject research; Humaniora; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Pedagogy and didactics; didaktik; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om litteraturläsning och litteraturundervisning i grundskolan. Syftet är att belysa den betydelse läsning av skönlitteratur ges i skolans mellanår i början av det tjugoförsta århundradet. LÄS MER

 3. 3. ”Det kunde lika gärna ha hänt idag” : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Mary Ingemansson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Judith A. Langer; empowerment; cultural encounters; history; the Viking age; Borgen i fjärran 1998 ; Det gyllne svärdet 1998 ; Drakskeppet 1997 ; Maj Bylock; literature instruction; historical consciousness; The historical novel; the perspective of being the other; envisionment building; literature teaching; reception studies; didactic subject research;

  Sammanfattning : The aim of this thesis, The Historical Novel and Historical Consciousness in ten- to twelve-year-olds - Maj Bylocks Drakskeppstrilogi in Theory and Practice, is to illustrate the possibilities for pupils of the ages between ten to twelve to develop their historical consciousness by participating in classroom work making use of fiction as a central source of knowledge. In the first part of the thesis the three novels in the trilogy about the Viking age by the Swedish author Maj Bylock, Drakskeppet (1997), Det gyllne svärdet (1998) and Borgen i fjärran (1998), are analyzed. LÄS MER

 4. 4. Towards Musicking in a Public Sphere 1-3 year olds and music pedagogues negotiating a music didactic identity in a Swedish preschool

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Humanities and Social Sciences Education, Stockholm University

  Författare :Maria Wassrin; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; musicking; early childhood education; preschool; age power structures; very young children; subject specific didactics; public sphere; Hannah Arendt; cultural studies; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis explores alternative ways of staging music in preschool. The ‘preschool subject of music’ is approached as a social and cultural construct that is embedded in discursive negotiations. Participants in the study are 1-3 year-old children and their music pedagogues, working in the preschool on a daily basis. LÄS MER

 5. 5. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Bergöö; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy and didactics; subject didactics; democratic education; basic skills social literacies; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; mother tongue subjects; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; compulsary school; content; dialogue; experience; Karen Gallas; knowledge; language development; literature reading; Olga Dysthe; Pedagogiska gruppen; teacher education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I "Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv" beskrivs hur en grupp blivande 1 till 7-lärare förhåller sig till olika svenskämneskonceptioner genom lärarutbildningen. Avhandlingen har det dubbla syftet att analysera och tolka de studerandes svenskämneskonstruktioner och att institutionsanalytiskt granska utbildningen. LÄS MER