Sökning: "task"

Visar resultat 1 - 5 av 2605 avhandlingar innehållade ordet task.

 1. 1. Med uppgift att lära : om matematikuppgifter som en resurs för lärande

  Författare :Jonas Jäder; Johan Lithner; Mathias Norqvist; Anna Teledahl; Frode Rønning; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; task; mathematical problem; textbook; problem solving; reasoning; beliefs; mathematical challenge; upper secondary school; Matematikuppgift; Matematiskt problem; Problemlösning; Lärobok; Matematiskt resonemang; Gymnasieskolan; Utmaningar; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Education and Learning; Utbildning och lärande; Task;

  Sammanfattning : Elevers möjligheter att utveckla sin kunskap i matematik påverkas av de uppgifter de arbetar med. Det är möjligt att göra en distinktion mellan rutinuppgifter och matematiska problem. En rutinuppgift är en uppgift som en elev kan lösa genom att använda en välbekant metod, eller genom att imitera en förlaga. LÄS MER

 2. 2. Understanding Task Parallelism : Providing insight into scheduling, memory, and performance for CPUs and Graphics

  Författare :Germán Ceballos; David Black-Schaffer; Erik Hagersten; Samuel Thibault; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Task-based programming; Task Scheduling; Analytical Cache Model; Scheduling; Runtime Systems; Computer Graphics rendering ; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Maximizing the performance of computer systems while making them more energy efficient is vital for future developments in engineering, medicine, entertainment, etc. However, the increasing complexity of software, hardware, and their interactions makes this task difficult. LÄS MER

 3. 3. Riqueza léxica y expresión escrita en aprendices suecos de ELE : Proficiencia general, competencia léxica pasiva, tipo y complejidad de la tarea

  Författare :Marco Berton; María Bernal; Laura Sánchez Pérez; Folkert Kuiken; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; lexical richness; foreign language writing; Spanish; linguistic complexity; TBLT; task-based; task complexity; vocabulary; second language acquisition; riqueza léxica; ELE; producción escrita; complejidad lingüística; enfoque por tareas; complejidad de la tarea; vocabulario; adquisición de segundas lenguas; romanska språk med inriktning mot spanska; Romance Languages; Specialisation in Spanish;

  Sammanfattning : The present study explored lexical richness in the written production of Swedish university students of Spanish as a foreign language. Two aspects of lexical richness were investigated in the study, i.e., diversity (the ability to use a varied lexical repertoire), and sophistication (the proportion of relatively infrequent words). LÄS MER

 4. 4. Complex Task Allocation for Delegation : From Theory to Practice

  Författare :David Landén; Patrick Doherty; Silvia Coradeschi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multi-agent systems; task allocation; distributed constraint satisfaction; delegation; UAV; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The problem of determining who should do what given a set of tasks and a set of agents is called the task allocation problem. The problem occurs in many multi-agent system applications where a workload of tasks should be shared by a number of agents. LÄS MER

 5. 5. Artefactual Intelligence: The Development and Use of Cognitively Congenial Artefacts

  Författare :David de Léon; Kognitionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; pervasive computing; affective computing; persuasive computing; Psychology; Psykologi; computer-mediated extrospection; precommitment; self-control; situated cognition; distributed motivation; cognitive ethnography; distributed cognition; cognitive biographies; redesign; task–artefact cycle; artefact evolution; artefact design; task structure; cognitive task; cognitive congeniality; artefactual intelligence; cognitive artefacts; task environment; tools; Cognition; artefacts; ubiquitous computing;

  Sammanfattning : How can tools help structure tasks to make them cognitively easier to perform? How do artefacts, and our strategies for using them, develop over time in cognitively beneficial ways? These are two of the main questions that are explored in the five papers collected in this thesis. The first paper details an ethnographic study conducted on people cooking in their homes. LÄS MER