Sökning: "kooperativ"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet kooperativ.

 1. 1. Äldreomsorg och lokal utveckling- Ömsesidighet som medel

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, univ

  Författare :Eva-Marie Björklund; Mittuniversitetet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg i glesbygd; lokal utveckling; kooperativ; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Collaboratively Learning Marketing: How Organizations Jointly Develop and Appropriate Marketing Knowledge

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Claus Baderschneider; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Strategic alliances; Learning content; Marketing; Knowledge; Collaborative learning; Strategic collaboration; Organizational learning; Inter-organizational learning; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Företagen har mer och mer problem att generera och utveckla kunskaper i samarbete med andra, enskilda företag. Forskare inom det teoretiska område kooperativ inlärning har börjat att undersöka hur partnerorganisationer lär sig att samarbeta med varandra. LÄS MER

 3. 3. Self-efficacy, Motivation and Approaches to Studying A longitudinal study of Y and how engineering students perceive their studies and transition to work

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tomas Jungert; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Longitudinal study; approach to studying; motivation; self-efficacy; higher education; student influence; Longitudinell studie; studiesätt; motivation; self-efficacy; högre utbildning; studentpåverkan;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att utforska fyra studentkohorters erfarenheter frånderas första termin till ett år efter deras examen, med fokus på hur de uppleversina möjligheter att påverka sina studieförhållanden samt erfarenheter av att blianställningsbara. Avhandlingen baserar sig på en longitudinell studie. LÄS MER

 4. 4. Power and Social Ontology

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Åsa Burman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Filosofi; Philosophy; John Searle; Social structures; Institutional facts; Moral facts; Opaque kinds of social facts; Social power; Philosophy of special sciences; Collective intentionality; Särskilda vetenskapers filosofi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras en teori om social makt, baserad på nya utvecklingar inom fältet social ontologi. Jag argumenterar för att en begreppsanalys av social makt kan berikas genom att dra nytta av resultaten inom social ontologi, men även att detta fält kan berikas, och faktiskt kräver, en analys av maktbegreppet. LÄS MER

 5. 5. Optimization and Control in Dynamical Network Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Håkan Terelius; KTH.; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optimization; Networks; Transportation; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Dynamical network systems are complex interconnected systems useful to describe many real world problems. The advances in information technology has led the current trend towards connecting more and more systems, creating "intelligent" systems, where the intelligence originates in the scale and complexity of the network. LÄS MER