Sökning: "Innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 1332 avhandlingar innehållade ordet Innovation.

 1. 1. Innovation groups : Before innovation work is begun

  Författare :Mikael Johnsson; Tomas Backström; John Bessant; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation management; innovation group; innovation team; innovation work; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research project was begun during the financial crisis of 2009 with the objective of increasing the competiveness of SMEs’ (Small and Medium sized Enterprises) by developing their innovation-management capabilities. The research presented in this licentiate thesis (thesis) is a part of the project in which newly-formed innovation groups at two SMEs in Eskilstuna, Sweden have been studied before they began innovation work. LÄS MER

 2. 2. Innovation and Employment in Services : The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden

  Författare :Johanna Nählinder; Staffan Laestadius; Ian Miles; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Knowledge Intensive Business Services; KIBS; Innovation; Employment Effects; Job Creation; Job Destruction; Product Innovation; Process Innovation; Organisational Innovation; Technological Innovation; Service Innovation; Services; Customisation; Innovation Survey; Community Innovation Survey; Sweden; Innovationsspridning; Kunskapsföretag; Arbetsmarknad; Organisationsutveckling; Kunskapsöverföring; Anställning; Innovation; Produktutveckling; Sverige; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : This is a study of innovation in Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and the impact innovation has on employment. The thesis relies on theories within the fields of "innovation in services", in particular KIBS, and "innovation and employment", taking as its point of departure the taxonomy of product and process innovation. LÄS MER

 3. 3. Dancing innovation : How can we use knowledge from contemporary dance to enable innovation in organisations?

  Författare :Nina Bozic Yams; Tomas Backström; Clive Holtham; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :innovation; enabling; contemporary dance; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : In today´s fast changing global environment, organizations from both private and public sectors are under an increased pressure to continuously change and adapt in order to survive and provide meaningful services and products to their users. Innovation has therefore become an on-going effort that is not only a matter of R&D and product development departments, but rather a responsibility of all employees. LÄS MER

 4. 4. Embedded Innovation : Exploring the Dynamics of Innovation

  Författare :Michal Lysek; Mike Danilovic; Helén Anderson; Leona Achtenhagen; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Embedded innovation; dynamics of innovation; diversification; exploration and exploitation;

  Sammanfattning : For this dissertation I aimed to explore HMS Networks AB and how HMS managed to transform their potential ideas into innovations. My purpose was also to develop knowledge and understanding of the dynamics between exploration of new ideas and exploitation of old solutions, which can support HMS in developing future innovations. LÄS MER

 5. 5. Samverkan för innovation : En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård

  Författare :Ylva Askfors; Björn-Erik Erlandsson; Tina Karrbom Gustavsson; Lucia Crevani; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; samverkan; innovation; interorganisatorisk; transdisciplinär; hälso- och sjukvård; medicinteknik; Tillämpad medicinsk teknik; Applied Medical Technology;

  Sammanfattning : Samverkan kan leda till innovation, konkurrenskraftiga företag, förstklassig forskning samt välfungerande myndigheter och institutioner. I den politiska debatten idag finns en förväntan att Sverige ska upprätthålla sin konkurrenskraft och bemöta samhällets utmaningar genom innovation och att vägen till innovation går via samverkan. LÄS MER