Sökning: "Apostolis Papakostas"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Apostolis Papakostas.

 1. 1. Arbetarklassen i organisationernas värld : en jämförande studie av fackföreningarnas sociala och historiska förutsättningar i Sverige och Grekland

  Författare :Apostolis Papakostas; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Leviatan i arkipelagen : Staten, förvaltningen och samhället. Fallet Estland

  Författare :Peter Bötker; Apostolis Papakostas; Sven Hort; Risto Alapuro; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Estland; Sovjetunionen; klassteori; organisationsteori; massorganisationer; folkrörelser; modernitet; postmodernitet och förvaltning; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Sedan Max Weber har många forskare påvisat tendenser till ett samband mellan svaga regeringar och starka byråkratier. Man har i sammanhanget lyft fram två faktorer som gör att en byråkrati kan komma att dominera över sina politiska principaler: Å ena sidan har man menat att eftersom politikerna omöjligen kan ha egen expertis på alla områden och kunna sköta allt vardagligt behöver de delegera uppgifter till en förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Work in voluntary welfare organizations : A sociological study of voluntary welfare organizations in Sweden

  Författare :Sébastien Chartrand; Göran Ahrne; Apostolis Papakostas; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; volunteering; work; voluntary organization; Sweden; employee; volunteer; organization; public sector; professionalization; folkrörelser; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Since Sweden has one of the most comprehensive welfare states, the role of voluntary organizations active in the field of welfare is often neglected. The unique Swedish nonprofit sector is characterized by 1) the tradition of popular mass movements in which members are central and the real owners of the organization, 2) large membership and volunteering, but low employment levels, 3) dominance in the fields of culture and recreation, but the relative marginalization in welfare. LÄS MER

 4. 4. Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen : - en studie av invandringspolitiken i Sverige och rektryteringen av utländska arbetare 1960-1972

  Författare :Denis Frank; Apostolis Papakostas; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; immigration policy; labour migration; historical institutionalism; ethnic relations; social inequality; state; migrant workers; citizenship; power; labour market; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the labour migration from Southern Europe to Sweden, and the changes in Swedish immigration policy between 1960 and 1972. The first part of the dissertation examines the role of the state in shaping the migration streams from Southern Europe to Sweden. LÄS MER

 5. 5. Political parties and welfare associations

  Författare :Ingrid Grosse; Jonas Edlund; Apostolis Papakostas; Jonas Hinnfors; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Sweden; Norway; Scandinavia; Third sector; Voluntary organisations; Non-profit organisations; Cooperatives; Welfare policies; Childcare; Housing; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Scandinavian countries are usually assumed to be less disposed than other countries to involve associations as welfare producers. They are assumed to be so disinclined due to their strong statutory welfare involvement, which “crowds-out” associational welfare production; their ethnic, cultural and religious homogeneity, which leads to a lack of minority interests in associational welfare production; and to their strong working-class organisations, which are supposed to prefer statutory welfare solutions. LÄS MER