Sökning: "poetry"

Visar resultat 1 - 5 av 205 avhandlingar innehållade ordet poetry.

 1. 1. What Literature Can Make Us See : Poetry, Intermediality, Mental Imagery

  Detta är en avhandling från Lund : Bokbox förlag

  Författare :Emma Tornborg; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Intermediality; mental imagery; poetry; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis I investigate what kind of mental imagery ekphrastic and pictorial poetry can evoke, how time is represented in this kind of poetry, and how readers experience the temporality it represents. Ekphrasis (a verbal representation of a static, visual, iconic representation) and pictorialism (a phenomenon that occurs when the reality of the fictive world, either psychological or physical, in the text is represented as image) are intermedial concepts: in various ways and to various degrees, ekphrastic and pictorial texts refer to and represent static, visual, iconic media such as painting, photography and sculpture. LÄS MER

 2. 2. Fänad i helgade grifter : svensk djurgravpoesi 1670–1760

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Daniel Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; animal epitaph; funerary poetry; epitaph culture; occasional poetry; panegyric; mock eulogy; rhetoric; genre; subgenre; court poetry; imitatio; tradition; dialogue; baroque; erotic poetry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishDjurgravpoesi är en form av tillfällespoesi och en subgenre till den vanliga begravningspoesin, som skrevs över människor. Den som skapade förutsättningarna för att denna diktart skulle få fäste i Sverige var änkedrottning Hedvig Eleonoras hovpoet Erik Lindschöld; hans gravdikter över änkedrottningens tikar är sannolikt skrivna på 1670-talet. LÄS MER

 3. 3. Bilden som byggsten : Om Lars Gustafssons poetik och lyriska praktik

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Hans Söderström; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Gustafsson; Swedish poetry; Modernism; descriptive poetry; emblematic poetry; pragmatism; pure poetry; image; Imagism; Vorticism; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to reconstruct and describe the implicit poetic theory behind the lyrical practice of the Swedish poet Lars Gustafsson. The overarching inquiry concerns the importance of the poetic image, and the questions posed deals with the author’s views on his own poetry and on his own lyrical method. LÄS MER

 4. 4. Form and philosophy in Sándor Weöres' poetry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Susanna Fahlström; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Finno-Ugric languages - general; Sándor Weöres; Hungarianliterature; Hungarian poetry; Hungarian language; Rhetorics; Stylistics; Text analysis; Text stylistics; Poetical form; Poeticalstructure; Philosophy in poetry; Religion in poetry; Finsk-ugriska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; Finsk-ugriska språk; Finno-Ugric Languages;

  Sammanfattning : This dissertation, by presenting comprehensive analyses of six poems by the Hungarian poet Sándor Weöres, investigates the poetical forms and the poetical philosophies in these texts. The poems represent specific philosophic spheres of Weöres' poetry. LÄS MER

 5. 5. The Fallen World in Coleridge’s Poetry

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Agneta Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; biblical associations; biblical imagery in poetry; Romantic literary theory; the Fallen World; religion in seventeenth-century poetry; Paradise Lost; Milton; Christianity and literature; Coleridge; religion in Romantic poetry; typology in literature; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This study examines the motif of the Fallen World in Coleridge’s major poems The Ancient Mariner, Christabel and Kubla Khan . The use of Milton’s Paradise Lost as an intertextual foil throughout allows themes and metaphors inherent in the Fallen World motif to emerge in Coleridge’s poetry. LÄS MER