Sökning: "genusaspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet genusaspekter.

 1. 1. Två barn och eget hus : om kvinnors och mäns världar i småsamhället : en etnologisk studie

  Författare :Annette Rosengren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Småstadsliv-- genusaspekter; Familjesociologi-- genusaspekter; Samboende-- genusaspekter; Asketorp;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 2. 2. Lek med lust : 'Theatertanz', genusaspekter och historieskrivning

  Författare :Eva Lundgren; Willmar Sauter; Eva Helen Ulvros; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Julian Algo; danshistoria; svensk-tyska kulturrelationer; genus; modernism; antisemitism; historiografi; Theatre; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation treats the choreographic works of Julian Algo (1899-1955), a ballet master in the Royal Opera house in Stockholm 1931-1952, whose experience and education were from Theatertanz, and Swedish dance history about his works. Theoretically it is inspired by post-modern historiography (Jenkins, Munslow, White), queer theory (Sedgwick, Doty, Rosenberg) and research about masculinities in dance (Burt). LÄS MER

 3. 3. En riktig rektor : Om ledarskap, genus och skolkulturer

  Författare :Josefin Brüde Sundin; Glenn Hultman; Maria Sundqvist; Anders Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Culture; context; emotional structures; ethnography; gender; leadership; micro-politics; principal; principals’ work activity; school cultures; Skolledare; ledarskap; genus rektorer; genusaspekter; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what, why and how of events in the daily life of the principals studied. The ambition is to try to understand the meaning of being a principal and the complex situation in which they op-erate. LÄS MER

 4. 4. Kampen om katedern : feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906

  Författare :Christina Florin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Swedish history; 19th and 20th social history; history of education; history of women; elementary school teachers; female teachers; organized capitalism; feminization; professionalization; Folkskolan; Sverige; genusaspekter; 1800-talet; Lärare; Professionalisering;

  Sammanfattning : The thesis deals with the development of the secondary school teaching professionduring the second half of the 19th century and the early 20th century. The emphasisof the study is on the concurrence of three structural processes in this profession:feminization, professionalization and governmental bureaucratization. LÄS MER

 5. 5. "Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta" : en syntaktisk-semantisk studie av personbeskrivande adjektiv och adverb i populära ungdomsböcker

  Författare :Birgitta Hene; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; characterizations of persons; popular books for children and adolescents; traditional sex role patterns; adjectives; adverbs; participles; attributive adjectives; predicative adjectives; adverbials; semantic fields; Barn- och ungdomslitteratur; genusaspekter; Pojkböcker; Flickböcker;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to examine how characterizations of persons in books for children and adolescents relate to traditional sex role patterns and to determine if there is any difference in this respect between books for girls and books for boys as well as between popular books and quality books.Eight books for girls, eight books for boys, and four books for both girls and boys are examined. LÄS MER