Sökning: "offentlig politik"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden offentlig politik.

 1. 1. Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin

  Författare :Maria Wendt Höjer; Johanna Esseveld; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; våld; offentlig politik; sexualitet; feminism; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis argues that men’s violence, and women’s fear of that violence, constitute a central problem for democracy. Women’s possibilities of participating in society are drastically limited by their bodily integrity being threatened, both in public and in the home. LÄS MER

 2. 2. Mellan kunskap och politik : Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

  Författare :Mattias Örnerheim; Elin Wihlborg; Bo Persson; Gissur Ó Erlingsson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Offentlig förvaltning; hälso- och sjukvårdspolitik; historisk institutionalism; kvalitetsstyrning; kunskapsstyrning; Public administration; healthcare politics; historical institutionalism; quality management; knowledge management; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Social Sciences; Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att undersöka utvecklingen av kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ur ett historiskt-institutionellt perspektiv utifrån fallstudier och konceptuella analyser. Särskilt analyseras implikationer av utvecklingen med avseende på relationen mellan den medicinska professionen och det politiskt administrativa systemet samt konsekvenser för den politiska styrningen av sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Politik och stadsbyggande : Modernismen och byggnadslagstiftningen

  Författare :Monica Andersson; Rune Premfors; Bo Bengtsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historical institutionalism; formative moment; path dependence; learning; bureaucratic power; professions; groupthink; empire-building; modernist urban planning; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, understand and explain the role of modernism in Swedish urban planning, and analyze if modernist urban planning ideas influenced building legislation in ways that can explain the structural changes of our cities during post-war period. Earlier epochs were characterized by intense construction of working-class housing in garden cities and large courtyard housing blocks with double-sided lighting in residences. LÄS MER

 4. 4. Idrott och politik : idrottsrörelsens politiska roll i Tredje riket, DDR och Förbundsrepubliken

  Författare :Lars-Inge Ström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Judging in the Public Realm : A Kantian Approach to the Deliberative Concept of Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis

  Författare :Cornelis Dekker; Anders Nordgren; Marcus Düwell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Formation of judgment; faculty of judgment; ethics; politics; normative reasons; deliberative practice; impartiality; public sphere; public discourse; public deliberation; prenatal diagnosis; prenatal screening; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sweden; the Netherlands; Bedömning; omdömesförmåga; etik; politik; normativa skäl; deliberation; opartiskhet; offentlig sfär; offentlig samtal; fosterdiagnostik; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sverige; Nederländerna; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis discusses how to enhance the public discussion of moral and political questions. Enhancing public ‘deliberation’ is desirable since it provides citizens with influence, it enables coming to an understanding, and it ensures legitimacy. LÄS MER