Sökning: "floden"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet floden.

 1. 1. G-convergence and homogenization for some monotone operators with multiple scales

  Författare :Liselott Flodén; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; G-convergence; homogenization; monotone operators; multiscale convergence; parabolic equations; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning the convergence of sequences of functions and operators. G-convergence is studied for elliptic and parabolic equations and the necessary investigations of the properties of certain monotone operators are made. LÄS MER

 2. 2. Vibration transmission in lightweight buildings : Numerical prediction models

  Författare :Ola Flodén; Byggnadsmekanik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration transmission; structure-borne sound; wood buildings; numerical modelling; finite element method; structure-acoustic coupling; model validation; model calibration; dynamic substructuring; model order reduction;

  Sammanfattning : Ljud från grannar är ett återkommande problem för boende i flerfamiljshus. Problemen är generellt mer omfattande för de som bor i flervåningshus byggda i trä, en byggnadstyp som blir allt vanligare i Sverige. Många av de boende i trähus upplever även att störande vibrationer är vanligt förekommande i trähus. LÄS MER

 3. 3. Vibrations in lightweight structures - Efficiency and reduction of numerical models

  Författare :Ola Flodén; Byggnadsmekanik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Multi-storey wood buildings have been increasing in popularity since a century-old ban on the construction of such buildings was lifted in 1994. Compared to conventional concrete structures, it is more difficult to build lightweight structures in such a way that noise and disturbing vibrations is avoided. LÄS MER

 4. 4. Attitudes towards organ donor advocacy among Swedish intensive and critical care nurses

  Författare :Anne Flodén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Organ donation; Brain death; Advocacy; Professional ethics; Intensive and critical care; Nursing; Psychometric evaluation;

  Sammanfattning : End-of-Life Care in the intensive and critical care unit (ICU) involves the rare situation of caring for brain dead persons who, by their death, become potential organ donors (POD). A consequence might be that end-of-life care continues into after-death care in order to facilitate organ donation (OD). LÄS MER

 5. 5. Modelling Intermodal Freight Transport - The Potential of Combined Transport in Sweden

  Författare :Jonas Flodén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intermodal transport; Combined transport; Modelling; Freight transport; Sweden; Potential; Heuristics; Environment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER