Sökning: "Jenny Bengtsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Jenny Bengtsson.

 1. 1. Genes for cytochrome c and cytochrome c oxidase synthesis in Bacillus subtilis

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Lund University

  Författare :Jenny Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; cytochrome; cytochrome c oxidase; Bacillus subtilis; cytochrome c synthesis; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cytokromer är hem-innehållande proteiner som transporterar elektroner. Hem är den järninnehållande molekyl som binder syre i hemoglobin i de röda blodkropparna i blodet hos t ex människor. Cytokromer har viktiga funktioner i olika typer av organismer: bakterier, växter och djur. LÄS MER

 2. 2. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Bengtsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Spinning of lignin-cellulose carbon-fiber precursors

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Jenny Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER