Sökning: "Maria Wendt Höjer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Wendt Höjer.

  1. 1. Rädslans politik : våld och sexualitet i den svenska demokratin

    Författare :Maria Wendt Höjer; Johanna Esseveld; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; våld; offentlig politik; sexualitet; feminism; Political Science; statsvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis argues that men’s violence, and women’s fear of that violence, constitute a central problem for democracy. Women’s possibilities of participating in society are drastically limited by their bodily integrity being threatened, both in public and in the home. LÄS MER