Sökning: "scientific literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 287 avhandlingar innehållade orden scientific literacy.

 1. 1. Framing Education Doing Comics Literacy in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars Wallner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom research; comics; comics literacy; discursive psychology; educational practice; literacy; multimodal interaction; social interaction; visual literacy; diskursiv psykologi; klassrumsforskning; literacy; multimodal interaktion; pedagogiskt arbete; serie-literacy; serier; social interaktion; visuell literacy;

  Sammanfattning : Interest in comics as Swedish school material has risen in the last few years and the publication of comics for children and adolescents has also increased. Meanwhile, although research around new literacies has taken an interest in combinations of image and text, there is still little research on comics as a literacy material, especially as part of school practices. LÄS MER

 2. 2. Literacy and development A study of Yemissrach Dimts literacy campaign in Ethiopia

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Margareta Sjöström; Rolf Sjöström; Umeå universitet.; [1982]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adult; education; Development; Education for women; Ethiopia; Evaluation; Literacy; Literacy methods; Motivation; Rural education;

  Sammanfattning : The problem of illiteracy has been the object of many studies during recent decades. In Ethiopia, a country which reports one of the lowest literacy rates in Africa, the Yemissrach Dimts Literacy Campaign (YDLC) was started in 1962. Its activities were concentrated to rural areas and directed primarily towards adults. LÄS MER

 3. 3. Participation Literacy Part I: Constructing the Web 2.0 Concept

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Peter Giger; Blekinge Tekniska Högskola.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; web 2.0; participation; cyborg; literacy; collective intelligence;

  Sammanfattning : The licentiate thesis is a piece of academic work under the theme of /Participation Literacy/. The thesis concerns the Web 2.0 concept construction. Web 2. LÄS MER

 4. 4. Science, Language, and Literacy Case Studies of Learning in Swedish University Physics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :John Airey; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; English; Engelsk språkvetenskap; Physics; Fysik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik; Learning; Higher education; Bilingualism; Language choice; Science education; Scientific literacy; Bilingual scientific literacy; Disciplinary discourse; Discourse imitation; Semiotics; Physics Education Research;

  Sammanfattning : This thesis presents an investigation of undergraduate student learning with respect to physics lectures attended in English and Swedish. The work studies three connected areas: student learning patterns, bilingual scientific literacy and disciplinary discourse. LÄS MER

 5. 5. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER