Sökning: "John Airey"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden John Airey.

 1. 1. Physics Students' Experiences of the Disciplinary Discourse Encountered in Lectures in English and Swedish

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Physics, Uppsala University

  Författare :John Airey; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; Physics; Fysik; English; Engelsk språkvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; Educational Science; Utbildningsvetenskap; NATURAL SCIENCES Physics Other physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Science, Language, and Literacy Case Studies of Learning in Swedish University Physics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :John Airey; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; English; Engelsk språkvetenskap; Physics; Fysik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Pedagogics; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik; Learning; Higher education; Bilingualism; Language choice; Science education; Scientific literacy; Bilingual scientific literacy; Disciplinary discourse; Discourse imitation; Semiotics; Physics Education Research;

  Sammanfattning : This thesis presents an investigation of undergraduate student learning with respect to physics lectures attended in English and Swedish. The work studies three connected areas: student learning patterns, bilingual scientific literacy and disciplinary discourse. LÄS MER