Sökning: "psychometric evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden psychometric evaluation.

 1. 1. Fatigue och återhämtning efter hjärtinfarkt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Ulla Fredriksson-Larsson; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Nursing science; Coping strategies; fatigue; grounded theory; myocardial infarction; nursing; person-centeredness; psychometric evaluation; Rasch analysis; stress; symptom assessment; symptom experience; symptom research; The Multidimensional Fatigue Inventory-20 MFI-20 ; Fatigue; Myocardial infarction; Symptom experience; Psychometric evaluation;

  Sammanfattning : Fast and efficient acute medical treatment of myocardial infarction (MI) has developed during recent years and has resulted in a reduced number of days spent in hospital and increased survival. To optimize persons’ recovery, secondary preventive strategies are important. LÄS MER

 2. 2. Simulation used as a learning approach in nursing education Students’ experiences and validation of evaluation questionnaires

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Randi Tosterud; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; debriefing; evaluation questionnaires; fidelity; nursing students; experiences; psychometric testing; simulation; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate bachelor nursing students’ experiences with simulation as a learning approach conducted under various conditions. Additionally, the aim was to translate and validate questionnaires for the evaluation of simulation in a Norwegian context.Methods: Quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 3. 3. Trauma, Posttraumatic Stress and Dissociation Among Swedish Adolescents Evaluation of Questionnaires

  Detta är en avhandling från Institutionen för molekylär och klinisk medicin

  Författare :Doris Nilsson; Carl Göran Svedin; Tom Lundin; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Trauma; Post traumatic stress; Dissociation; Children; Adolescents; Screening instruments; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis has been to investigate trauma and dissociation among Swedish adolescents and to evaluate the psychometric properties such as reliability and various kinds of validity of three screening instruments for assessment of dissociation and other symptoms of post traumatic stress. The three instruments in question have been Dis-Q-Sweden, A-DES and TSCC, the symptoms measured by these instruments are neither easy to capture nor easy for the adolescent to talk about. LÄS MER

 4. 4. Intellectual Disability and Mental Health Problems Evaluation of Two Clinical Assessment Instruments, Occurrence of Mental Health Problems and Psychiatric Care Utilisation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carina Gustafsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; Intellectual disability; mental health problems; assessment instruments; psychometric evaluation; psychiatric care utilisation; Psykiatri; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri;

  Sammanfattning : It has been suggested that persons with intellectual disabilities (ID) manifest the full range of mental health problems. The main purpose of this thesis is to adapt and evaluate two clinical assessment instruments and to investigate the occurrence of mental health problems as well as psychiatric care utilisation in persons with ID. LÄS MER

 5. 5. Prolonged latent phase of labour Prevalence, labour outcomes, quality of care, women’s experiences and preferences, and psychometric properties of a questionnaire

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet

  Författare :Karin Ängeby; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; birth experience; prolonged latent phase of labour; quality of care; psychometric evaluation; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate the prevalence and labour outcome of a prolonged latent phase of labour, quality of care, women’s experiences and preferences during labour, and to psychometrically test a questionnaire.Methods: Qualitative and quantitative methods. LÄS MER