Sökning: "measurement"

Visar resultat 1 - 5 av 3089 avhandlingar innehållade ordet measurement.

 1. 1. Measurement systems and process orientation with focus on the order process

  Detta är en avhandling från Department of Engineering Logistics, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Anders Ljungberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; process measurement; measurement systems; process management; measurement; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : The inability of organisations to develop successfully and their lack of a holistic view and of relevant quantitative facts are factors that played a major role in my choice of a research area for this and my licentiate thesis (Ljungberg, 1994). These two theses together represent the work conducted for the PhD degree. LÄS MER

 2. 2. Dynamic track stiffness measurement : a new tool for condition monitoring of track substructure

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Eric Berggren; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Technology; track stiffness; track maintenance; soil dynamics; measurement; TECHNOLOGY Engineering mechanics Vehicle engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Farkostteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Embedded Measurement Systems

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lars Bengtsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Microcontroller; measurement system; direct sensor-to-controller; time-to-digital converter; phase detector; lock-in amplifier;

  Sammanfattning : The subject of Embedded Measurement Systems (EMS) is the merging of embedded systems and electrical measurement systems. This indicates that EMSs are hardware-software systems dedicated to measuring one or a few physical quantities. LÄS MER

 4. 4. Motivational beliefs in the TIMSS 2003 context Theory, measurement and relation to test performance

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för beteendevetskapliga mätningar, Umeå universitet

  Författare :Hanna Eklöf; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; test-taking motivation; TIMSS 2003; validity; construct validation; measurement; expectancy-value theory; self-concept; task value; factor analysis; eighth-grade students; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis was to explore issues related to student achievement motivation in the Swedish TIMSS 2003 (Trend in International Mathematics and Science Study) context. The thesis comprises of five empirical papers and a summary. LÄS MER

 5. 5. Modelling and Validation of Industrial Measurement Systems - Aspects of Quality and Human Factors

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Jenny Wirandi; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mätteknik; Measurement Science; Uncertainty Analysis; Quality Index; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik; Traceability; Fuzzy Variable; Pulp Quality; Industrial Measurement; Human Factor; GUM; Calibration; Fibre Measurement;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling validerar industriella mätsystem, där både de tekniska och mänskliga aspekterna innefattas. Syfte är att få bättre kunskap om den mätteknik som används för att kunna kvalitetsbestämma produkter och för att slutligen på ett mer pålitligt sätt kunna bestämma kvalitén på den tillverkande produkten. LÄS MER