Sökning: "Adam Seaborn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Adam Seaborn.

  1. 1. “One of the Most Intensely Exciting Secrets” The Antarctic in American Literature, 1820-1849

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Johan Wijkmark; Åke Bergvall; Mark Troy; Orm Øverland; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Adam Seaborn; Symzonia; James Fenimore Cooper; Monikins; Sea Lions; Edgar Allan Poe; “MS. Found in a Bottle; ” Narrative of Arthur Gordon Pym; Peter Prospero; “The Atlantis; ” Antarctic literature; 19th-century American literature; utopia; Symmes; hollow earth; evolution; great chain of being; race; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; English; Engelska;

    Sammanfattning : This study examines a small body of 19th-century American literature about the Antarctic: Adam Seaborn's (pseud.) Symzonia (1820), Edgar Allan Poe's "MS. Found in a Bottle" (1833) and The Narrative of Arthur Gordon Pym (1838), Peter Prospero's (pseud. LÄS MER