Sökning: "multimodal interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden multimodal interaktion.

 1. 1. Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktik : en studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning

  Författare :Annika Notér Hooshidar; Birgitta Sandström; Anna-Lena Kempe; Ragnhild Sandberg Jurström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dance teaching and learning; communication; interaction; multimodality; semiotic resources; design; dansundervisning; kommunikation; interaktion; multimodalitet; semiotiska resurser; design; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktikEn studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning. ABSTRACTDance teaching as embodied multimodal practiceA study about communication and interaction in dance teaching. LÄS MER

 2. 2. Matematiserande i förskolan : Geometri i multimodal interaktion

  Författare :Gabriella Gejard; Helen Melander; Marie Karlsson; Camilla Björklund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnomethodology conversation analysis; geometry; multimodal interaction; mathematizing; mathematical discourse; preschool activities; preschool children; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to contribute with knowledge about mathematizing in preschools, by empirically and analytically examining mathematizing as accomplished in children’s multimodal interactions with each other and their pedagogues in everyday activities. Theoretically and analytically the dissertation is based on an ethnomethodological and conversation analytic perspective (EM/CA) (e. LÄS MER

 3. 3. Teaterrepetitionens interaktion : Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning

  Författare :Stefan Norrthon; Catrin Norrby; Ali Reza Majlesi; Nigel Musk; Anders Björkvall; Mathias Broth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Interaction; theatre rehearsing; conversation analysis; EMCA; longitudinal CA; contextualization; timing; professional practice; institutional interaction; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis builds on three studies that explore a professional rehearsal process as situated interaction and as a longitudinal process. Primarily, the thesis contributes to the area of interactional linguistics, but it also seeks to contribute new knowledge to theatre studies. LÄS MER

 4. 4. Återkoppling i interaktion : En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen

  Författare :Anna Öhman; Hector Pérez Prieto; Marie Tanner; Christian Lundahl; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Classroom assessment; feedback; vocational education; multimodal interaction; social semiotics; conversation analysis; Pedagogiskt arbete; Educational Work; classroom assessment;

  Sammanfattning : The present dissertation concerns social organization of feedback in ongoing hairdressing education. The central aim is to explore feedback between teacher and student in multimodal interaction within classroom assessment, as co-production of action and student’s participation. LÄS MER

 5. 5. Monolingual Policy, Bilingual Interaction : English-taught Education in Bangladesh

  Författare :Rizwan-ul Huq; Jakob Cromdal; Katarina Eriksson Barajas; Eda Üstünel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; bilingual education; language policy; language alternation; multimodal conversation analysis; classroom interaction; content and language integrated learning CLIL .; tvåspråkig utbildning; språkpolicy; kodväxling; multimodal konversationsanalys; klassrumsinteraktion; språk- och innehållsintegrerad inlärning CLIL .; দ্বিভাষিক শিক্ষা; ভাষা নীতি; ভাষার সংমিশ্রিত ব্যবহার; কথোপকথন বিশ্লেষণ; শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-ছাত্র মিথস্ক্রিয়া; ভাষা ও বিষয়ভিত্তিক সংযুক্ত শিক্ষা CLIL ;

  Sammanfattning : The research reported here is an investigation of bilingual instruction in Bangladeshi schools. In particular, the thesis explores how schooling takes place when a second language is used as a medium of instruction to teach subject content. LÄS MER