Sökning: "multimodal interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden multimodal interaktion.

 1. 1. Matematiserande i förskolan Geometri i multimodal interaktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gabriella Gejard; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnomethodology conversation analysis; geometry; multimodal interaction; mathematizing; mathematical discourse; preschool activities; preschool children; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to contribute with knowledge about mathematizing in preschools, by empirically and analytically examining mathematizing as accomplished in children’s multimodal interactions with each other and their pedagogues in everyday activities. Theoretically and analytically the dissertation is based on an ethnomethodological and conversation analytic perspective (EM/CA) (e. LÄS MER

 2. 2. Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktik en studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Annika Notér Hooshidar; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dance teaching and learning; communication; interaction; multimodality; semiotic resources; design; dansundervisning; kommunikation; interaktion; multimodalitet; semiotiska resurser; design; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Dansundervisning som förkroppsligad multimodal praktikEn studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning. ABSTRACTDance teaching as embodied multimodal practiceA study about communication and interaction in dance teaching. LÄS MER

 3. 3. Play, Culture and Learning Studies of Second-Language and Conceptual Development in Swedish Preschools

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Robin Samuelsson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; ECEC; preschool; play; affordances; embodiment; multimodal; interaction; second-language development; conceptual development; culture; cultural affordances; digital tools; artefacts; perception; förskola; förskolepedagogik; didaktik; förskola; lek; affordanser; kroppslighet; multimodalitet; interaktion; andraspråksutveckling; begreppsutveckling; kultur; kulturella affordanser; digitala redskap; artefakter; perception; Utbildningsvetenskapliga studier; Studies in the Educational Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation studies how second-language and conceptual development emerge through interactions in Swedish preschool environments. It studies how types of interaction, such as play, can scaffold children toward such developments. LÄS MER

 4. 4. Återkoppling i interaktion En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Öhman; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; classroom assessment; feedback; vocational education; multimodal interaction; social semiotics; conversation analysis; Classroom assessment;

  Sammanfattning : Den här sammanläggningsavhandlingen handlar om återkoppling mellan lärare och elever i frisörutbildning. Med hjälp av videoinspelningar under pågående undervisning utforskas klassrumsbaserad bedömning och återkopplingspraktiker. LÄS MER

 5. 5. Framing Education Doing Comics Literacy in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars Wallner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom research; comics; comics literacy; discursive psychology; educational practice; literacy; multimodal interaction; social interaction; visual literacy; diskursiv psykologi; klassrumsforskning; literacy; multimodal interaktion; pedagogiskt arbete; serie-literacy; serier; social interaktion; visuell literacy;

  Sammanfattning : Interest in comics as Swedish school material has risen in the last few years and the publication of comics for children and adolescents has also increased. Meanwhile, although research around new literacies has taken an interest in combinations of image and text, there is still little research on comics as a literacy material, especially as part of school practices. LÄS MER