Sökning: "police culture"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden police culture.

 1. 1. Patrullerande polisers yrkeskultur

  Detta är en avhandling från Rolf Granér Ejdervägen 1Å 227 33 Lund

  Författare :Rolf Granér; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Poliskunskap; Poliskunskap; Sociology of labour; Occupational culture; Organizational culture; Police discretion; Police personnel; Police patrol; Police work attitudes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för denna avhandling är att bland patrullerande poliser undersöka förekomst och karaktär av en yrkeskultur, som går utöver eller står i motsättning till polisens officiellt sanktionerade samhällsmandat bl.a. LÄS MER

 2. 2. Ordningsmakter inom ordningsmakten Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Malin Wieslander; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; diversity; police; policing; discourse; dilemma; resistance; categorization; culture; ethnicity; religion; jargon; humour; prejudice; profiling; discursive psychology; interpretative repertoire; positioning; discursive devices; ideological dilemma; mångfald; polisen; diskurs; dilemma; motstånd; kategorisering; kultur; etnicitet; religion; humor; fördomar; profilering; diskursiv psykologi; tolkningsrepertoar; positionering; språkliga resurser; ideologiska dilemman;

  Sammanfattning : BaksidestextOrdningsmakter inom ordningsmakten visar hur mångfald, med fokus på kultur, religion och etnicitet, ges skilda betydelser i blivande polisers samtal och att det pågår en kamp om hur samhällets mångfald ska förstås i relation till polisens sammansättning och arbete.Kampen mellan diskurser är vare sig en ny kamp eller exklusiv för polisen. LÄS MER

 3. 3. Att bli polis : Från utbildningens förväntningar till gatans norm

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

  Författare :Otto Petersson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; legalism; police culture; police education; socialization; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : As the principal user of legitimate force, the police play an important role in any society. The most obvious and important task is to guarantee that rules and laws will be respected, thereby preventing society from falling into chaos. LÄS MER

 4. 4. Folkhemmets skuggbilder. En kulturanalytisk genrestudie av svensk kriminalfiktion i film och tv

  Detta är en avhandling från Stockholm Ekholm & Tegebjer,2008 : University of Gothenburg

  Författare :Daniel Brodén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; crime film; crime fiction; genre studies; culture studies; Swedish film history; television drama; Folkhemmet; welfare state; modernity and ambivalence; detective film; psychological thriller; police film; political thriller.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Spirande polisidentiteter En studie av polisstudenters och nya polisers professionella identitet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars Erik Lauritz; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional; Identity; Police profession; Socialization; Sense making; Culture; Image; Expectation; Experience; Discourse; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Who am I? Who are we? And how are the two entities connected? These are key issues of this study. Socialization and other sense making processes create new social identities. One possible identity is a professional one. LÄS MER