Sökning: "legalism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet legalism.

 1. 1. Att bli polis : Från utbildningens förväntningar till gatans norm

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

  Författare :Otto Petersson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; legalism; police culture; police education; socialization; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : As the principal user of legitimate force, the police play an important role in any society. The most obvious and important task is to guarantee that rules and laws will be respected, thereby preventing society from falling into chaos. LÄS MER

 2. 2. Edukation som social integration En hermeneutisk analys av den kinesiska undervisningens kulturspecifika dimension

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jörgen From; Carina Holmgren; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Philosophical hermeneutics; understanding; Chinese philosophy; interpretational framework; culture-specific dimension; teaching in China; Chinese education; morality;

  Sammanfattning : The dissertation consists of eight studies in combination with a longer work, which links the eight studies together. The aim is two-fold: to develop a scientific approach within philosophical hermeneutics for the study of the culture-specific dimension of teaching in China, and to analyse the culture-specific dimension of teaching in China on the terms of this approach. LÄS MER