Sökning: "police education"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden police education.

 1. 1. Simuleringens situerade aktiviteter Förutsättningar för lärande i polisutbildning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :David Sjöberg; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; simulation; police; police education; vocational education; learning; scenario training; simulation pedagogy; professional knowing; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is about simulations in professional education and what they mean for developing professional knowing. When educating new police officers, using simulations is an integral part of the educational program. A starting point for the studies in this thesis was that not only the scenario but also the preparation and the debriefing, i.e. LÄS MER

 2. 2. Från student till yrkesverksam polis - mental träning i polisutbildningen och polisyrket Polisstudenters och yrkesverksamma polisers upplevda kompetens i mental träning

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Thomas Bäck; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Police; competence; mental preparation training; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study is about police students’ and professional police officers’ experienced competence in mental preparation training. The aim with the study is to compare how police students’ in the beginning and in the end of the Basic Training Programme for Police Officers perceive their competence in mental preparation training and how a selection of these students perceive their competence after one respectively two and a half year as police officers. LÄS MER

 3. 3. Dom kallar oss värstingar Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Margareta Stigsdotter Ekberg; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governmentality; juvenile delinquency; pedagogical meetings; police; relational pedagogy; school; social services; young people in difficulties; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : It is of primary concern, both from the perspective of the individual and of society at large, to take measures to prevent the occurrence of a negative development amongst young people. The starting point of this dissertation is the notion that interpersonal interactions that occur between people contribute to a process of learning, thus focus is placed upon the pedagogic interactions between society's authorities and young people in trouble. LÄS MER

 4. 4. Med kränkningen som måttstock om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Emma Arneback; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; moral education; upper secondary school; equal treatment; Taguieff; Dewey. philosophy of education; xenophobia; racism; violation.; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to map and analyse planned responses to expressions of racism in upper secondary schools. Three questions are in focus: (1) What courses of action, in response to expressions of racism, are advocated in philosophical texts and equal treatment plans for upper secondary schools? (2) What consequences have these courses of action for the formation of the mission of schools, the responsibility of teachers, and the limits of free speech? (3) What kinds of expressions of racism are these courses of action intended to be a response to? The study takes its point of departure in two theoretical traditions: Pierre-André Taguieff’s categorisations of racism are used to define the problem in the dissertation, while John Dewey’s moral philosophy provides the methodological base. LÄS MER

 5. 5. Den empatiska staten: Jämställdhetens inverkan på daghem och polis 1950-2000

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Helena Stensöta; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; state theory; feminist theory; policy; kindergarten; police; police education; living patterns; process analysis; mechanism; ethics of care; women; parents; civil servants; welfare states;

  Sammanfattning : Abstract Stensöta, H. The empathetic State. The impact of equality between men and women on kindergarten and police 1950—2000. (Swedish Title: DEN EMPATISKA STATEN. LÄS MER