Sökning: "Rolf Granér"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Rolf Granér.

 1. 1. Patrullerande polisers yrkeskultur

  Detta är en avhandling från Rolf Granér Ejdervägen 1Å 227 33 Lund

  Författare :Rolf Granér; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; Occupational culture; Organizational culture; Police discretion; Police personnel; Police patrol; Police work attitudes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Using ethnographical methods, this thesis examines the prevalence and character of an occupational culture among patrolling police in terms of frames of reference, conduct and attitudes, a culture which overrides or is in opposition to the official mandate of the police force. It is suggested that the occupational culture of the patrolling police should not be regarded as a homogenous culture but be seen as describing a continuum from a legalistic to a more autonomous perspective. LÄS MER

 2. 2. Patrullerande polisers yrkeskultur

  Detta är en avhandling från Lund : Socialhögskolan, Lunds Universitet

  Författare :Rolf Granér; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Poliskunskap; Poliskunskap;

  Sammanfattning : Using ethnographical methods, this thesis examines the prevalence and character of an occupational culture among patrolling police in terms of frames of reference, conduct and attitudes, a culture which overrides or is in opposition to the official mandate of the police force.It is suggested that the occupational culture of the patrolling police should not be regarded as a homogenous culture but be seen as describing a continuum from a legalistic to a more autonomous perspective. LÄS MER

 3. 3. En oförvitlig polis? : Studier i polisetik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen

  Författare :Börje Ekenvall; Hanns von Hofer; Rolf Granér; ; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police ethics; police officers; police trainees; misconduct; attitudes; discretion; code of silence; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the attitudes towards misconduct expressed by serving police officers and police trainees during the period 1999 – 2005. Almost 3,000 serving police officers and 800 police trainees have participated in questionnaire surveys and interviews focused on how they rank the seriousness of such behaviours and their own level of tolerance in relation to these behaviours as expressed from different perspectives. LÄS MER

 4. 4. Om sanningen skall fram polisförhör med misstänkta för grova brott

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Ola Kronkvist; Kerstin Svensson; Rolf Granér; Peter Lindström; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police interview; interrogation; police investigation; human rights; tacit knowledge; policing; decision making; confirmation bias; Poliskunskap; Poliskunskap;

  Sammanfattning : This thesis has explored the context of police interviews with suspects of serious crimes. Focus group studies, a case study and additional interviews have shown several aspects of information flow, decision making, interviewing tactics, human rights and tacit knowledge as these interviews are planned, performed and evaluated. LÄS MER

 5. 5. Tusen fiender en studie om de svenska gatugängen och dess ledare

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Amir Rostami; Svensson; Rolf Granér; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : Gäng i dess olika former, vare sig det är lokala ambulerande gatugäng eller sofistikerade, internationella kriminella gäng, är ett allt större problem i vårt samhälle. Gäng skapar enorma kriminella vinster från grov brottslig verksamhet och undergräver allvarligt allmänhetens förtroende för samhällets institutioner såsom polisen och socialtjänsten. LÄS MER