Sökning: "opportunity"

Visar resultat 1 - 5 av 1249 avhandlingar innehållade ordet opportunity.

 1. 1. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; karriärval; Sociology; Sociologi; Ethnicity; Etnicitet; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 2. 2. Window of opportunity : Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942–1948

  Författare :Susanna Erlandsson; Jan Lindegren; Karl Molin; Duco Hellema; Thomas Jonter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; small states; security; margin for manoeuvre; window of opportunity; neutrality; non-alignment; alliance; collective security; regional cooperation; 20th century history; international relations; World War II; Cold War; Sweden; the Netherlands; Historia; History;

  Sammanfattning : The period treated in this thesis is one which is often characterized as a transition between World War II and the Cold War. By approaching it instead as a window of opportunity – a period in which the governments of small states perceived both an unusual space and an urgent need to reevaluate security – the security policies of two small northwestern European countries, the Netherlands and Sweden, are subjected to a critical reappraisal. LÄS MER

 3. 3. Opportunity creation as a mixed embedding process : A study of immigrant entrepreneurs in Sweden

  Författare :Quang V. D. Evansluong; Caroline Wigren-Kristoferson; Marcela Ramirez-Pasillas; Monder Ram; Quang Evansluong; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; immigrant entrepreneurship; opportunity creation; entrepreneurial opportunity; social integration; Sweden; mixed embeddedness; mixed embedding; immigrant entrepreneurship; Social integration; sweden;

  Sammanfattning : Entrepreneurial opportunities are frequently noted and addressed in the literature of immigrant entrepreneurship; however, little is known about how these entrepreneurial opportunities come into existence and how immigrant entrepreneurs create such opportunities. The purpose of this thesis is to examine why and how immigrant entrepreneurs create entrepreneurial opportunities through embedding processes in the home country and the host country. LÄS MER

 4. 4. Seizing the Opportunity : Power and Powerlessness in a Changing World Order. The Case of Mozambiqie

  Författare :Hans Abrahamsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international relations; world order; Mozambique;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Toward a Theory of Entrepreneurial Action: Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurship

  Författare :Henrik Berglund; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; phenomenology; Action; technology entrepreneurship; self; innovation; entrepreneur; behavior; embeddedness; enactment; opportunity; risk;

  Sammanfattning : This thesis sets out to develop a model of entrepreneurial action that takes its point of departure in entrepreneurs´experiences of risk-taking, opportunity identification and the role of self. By focusing on what entrepreneurs experience as relevant aspects of their life worlds the goal is to attain a better understanding of the drivers and motivations of venture creation and development. LÄS MER