Sökning: "entrepreneurial opportunity"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden entrepreneurial opportunity.

 1. 1. Developing Entrepreneurial Behavior

  Författare :Karen Williams Middleton; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nascent; entrepreneurial education; venture creation; self-efficacy; entrepreneurial behavior; pre-emptive action; interaction; facilitation; university;

  Sammanfattning : Can nascent entrepreneurs learn how to behave so as to achieve their ambition of creating new ventures? This thesis explores how the development of entrepreneurial behavior can be facilitated through investigating nascent entrepreneurship taking place at the university. The focus is on the influence of environmental factors and the processes involved as a new opportunity-based venture is created need to be considered when addressing entrepreneurial behavior development. LÄS MER

 2. 2. Opportunity creation as a mixed embedding process A study of immigrant entrepreneurs in Sweden

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, Jönköping International Business School

  Författare :Quang V. D. Evansluong; Högskolan i Jönköping.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; immigrant entrepreneurship; opportunity creation; entrepreneurial opportunity; social integration; Sweden; mixed embeddedness; mixed embedding;

  Sammanfattning : Entrepreneurial opportunities are frequently noted and addressed in the literature of immigrant entrepreneurship; however, little is known about how these entrepreneurial opportunities come into existence and how immigrant entrepreneurs create such opportunities. The purpose of this thesis is to examine why and how immigrant entrepreneurs create entrepreneurial opportunities through embedding processes in the home country and the host country. LÄS MER

 3. 3. Entrepreneurial learning: Developing opportunities and business models

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, Jönköping International Business School

  Författare :Stefan Sanz-Velasco; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology-based entrepreneurship; Sweden; business model; opportunity; entrepreneurial learning; mobile Internet;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and describe the entrepreneurial process with an emphasis on how technology-based entrepreneurs learn as they perceive and exploit opportunities. The thesis draws on a variety of entrepreneurship-oriented literature such as Austrian economics, entrepreneurial learning and the resource-based view, and it features four empirical studies, primarily among start-up ventures in the emerging Swedish mobile Internet industry. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneurship, Career Experience and Learning - Developing Our Understanding of Entrepreneurship as an Experiential Learning Process

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Diamanto Politis; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför är vissa individer bättre på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter än andra? Ett antagande som ofta lyfts fram är att framgångsrika entreprenörer förväntas ha utvecklat specifika kunskaper genom tidigare karriärerfarenhet, vilket i sin tur främjar deras entreprenörskap. Om detta antagande stämmer, hur kan vi förstå denna erfarenhetsbaserade lärprocess? Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp som ökar vår förståelse för entreprenörskap som en erfarenhetsbaserad lärprocess, och baserat på detta empiriskt testa ett konceptuellt ramverk som förklarar hur individer skapar entreprenöriell kunskap genom karriärerfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Toward a Theory of Entrepreneurial Action: Exploring Risk, Opportunity and Self in Technology Entrepreneurship

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Henrik Berglund; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; phenomenology; Action; technology entrepreneurship; self; innovation; entrepreneur; behavior; embeddedness; enactment; opportunity; risk;

  Sammanfattning : This thesis sets out to develop a model of entrepreneurial action that takes its point of departure in entrepreneurs´experiences of risk-taking, opportunity identification and the role of self. By focusing on what entrepreneurs experience as relevant aspects of their life worlds the goal is to attain a better understanding of the drivers and motivations of venture creation and development. LÄS MER