Sökning: "lässvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet lässvårigheter.

 1. 1. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Författare :Maria Levlin; Kirk Sullivan; Åke Olofsson; Jakob Åsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER

 2. 2. Lässvårigheter och emotionell störning

  Författare :Britta Ericson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Measures that matter : Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology

  Författare :Thomas Nordström; Idor Svensson; Stefan Gustafson; Rickard Carlsson; Dave Edyburn; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Targeted instruction; intervention; assistive technology; reading difficulties; Riktad undervisningsinsats; intervention; assisterande teknik; lässvårigheter; Psychology; Psykologi; Special Education; Specialpedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The acquisition of reading skills is one of the most important academic outcomes, as reading enables the individual to acquire knowledge and to actively take part in society. Despite research and educational progress, not all students develop their reading skills to a level that meet academic or societal demands. LÄS MER

 4. 4. Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties

  Författare :Åsa Elwér; Stefan Samuelsson; Stefan Gustafson; Pekka Niemi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading comprehension; poor comprehenders; longitudinal study; early identification; reading disability; Läsförståelse; poor comprehenders; longitudinell studie; tidig identifiering; lässvårigheter;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to examine the cognitive and language profile in children with poor reading comprehension using a longitudinal perspective. Even though comprehension skills are closely connected to educational success, comprehension deficits in children have been neglected in reading research. LÄS MER

 5. 5. Läsutveckling under mellan- och högstadiet : En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

  Författare :Karin Stenlund; Diana Berthén; Ulla Ek; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Longitudinal; middle school; lower secondary school; reading ability; reading difficulties; reading development; decoding; vocabulary; reading comprehension; questionnaire; strategies; interview; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of two studies, a middle school study and a follow-up study. In the middle school study, the reading ability of a group of middle school students, of which some have reading difficulties, is described and analyzed along with the classroom conditions the students are given for the development of their reading abilities. LÄS MER