Sökning: "Specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 136 avhandlingar innehållade ordet Specialpedagogik.

 1. 1. Specialpedagogik i skolvardagen En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Catharina Tjernberg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Special Education; specialpedagogik; reading and writing education; dyslexia; classroom observations; teaching skills; language development; praxis-oriented; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a praxis-oriented case study of written language activities in Forms 1–5 in the nine-year Swedish compulsory school. The emphasis is on pupils at risk of de­veloping reading and writing disabilities. LÄS MER

 2. 2. Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Katrin Swärd; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Special Education; Specialpedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Special Education; specialpedagogik; Grounded Theory; the Witting Method; method; literacy; education; special education; reading research; reading instruction;

  Sammanfattning : The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used ’The Witting method’ to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av läsförståelse - och sen då? : bedömning av meningsskapande i en kommunövergripande bedömningsprocess

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Helena Sjunnesson; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; bedömning; fallstudie; löst kopplade system; performativitet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till lokal nivå. I denna studie undersöks vilka konsekvenser en utökad bedömningskultur kan få för såväl pedagoger som för elever och undervisningsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Samverkan blir kamp En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Goran Basic; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians;

  Sammanfattning : I denna avhandling analyseras ett samverkansprojekt i den så kallade ungdomsvården i Sverige. Projektet hade som mål att förbättra samordningen mellan socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse för att kunna effektivisera insatserna för samhällsomhändertagna ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 5. 5. Children's Vocabulary Development The role of parental input, vocabulary composition and early communicative skills

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Special Education, Stockholm University

  Författare :Christine Cox Eriksson; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning och lärande; child language; vocabulary development; parent-child interaction; parental input; vocabulary composition; CDI; SECDI; CLAN; grammar; lexical-grammar relationships; communicative gestures; Sweden; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the early vocabulary development of a sample of Swedish children in relation to parental input and early communicative skills. Three studies are situated in an overall description of early language development in children. LÄS MER