Sökning: "longitudinell studie"

Visar resultat 1 - 5 av 92 avhandlingar innehållade orden longitudinell studie.

 1. 1. Strategi, styrning och konkurrenskraft : En longitudinell studie av Saab AB

  Författare :Erik B Nilsson Jannesson; Fredrik Nilsson; Nils- Göran Olve; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Koncernstrategi; Affärsstrategi; Produktionsstrategi; Ekonomistyrning; Produktionsstyrning; Konkurrenskraft; Longitudinell fallstudie; Saab AB; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när relationerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. LÄS MER

 2. 2. Becoming a professional : A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Författare :Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. The theoretical frame of reference comprises a situated and social learning theory and a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. Self-efficacy, Motivation and Approaches to Studying : A longitudinal study of Y and how engineering students perceive their studies and transition to work

  Författare :Tomas Jungert; Elinor Edvardsson Stiwne; Lars Owe Dahlgren; Noel Entwistle; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Longitudinal study; approach to studying; motivation; self-efficacy; higher education; student influence; Longitudinell studie; studiesätt; motivation; self-efficacy; högre utbildning; studentpåverkan; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the experiences of four cohorts of students from their first semester until one year after graduation, with the focus on how they perceive their opportunities to influence their study conditions transition to work. The study has a longitudinal design. LÄS MER

 4. 4. Att översätta TQM : - en longitudinell studie kring reflekterande aktörer

  Författare :Johan Quist; Bo Edvardsson; Bo Bergman; Bo Enquist; Bo Hellgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Total Quality Management; translation; sensemaking; implementation; context; process; public sector; service; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis focuses on translating Total Quality Management (TQM). The reason for this focus is that ideas such as TQM rarely or never contain a complete description of how the idea is to be “installed” in an organisation if it is to achieve the intended result. LÄS MER

 5. 5. Småländsk världsindustri - en studie om entreprenörer och kluster 1950-2002

  Författare :Carl Johan Roubert; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinell studie; verkstadsindustri; truckindustri; företagshistoria; kluster; entreprenörskap; entreprenörer;

  Sammanfattning : The thesis describes and analyzes six companies’ origins and development over the period 1950-2002, a time when the Swedish industrial sector was dominated by companies that were formed in the early 1900s. The firms, situated in the same region, have after an eventful journey become world leaders in the segment of machines with capacity to lift more than five tonnes. LÄS MER