Sökning: "Avkodning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Avkodning.

 1. 1. Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning : Teori och praktik

  Författare :Ulrika B. Andersson; Stefan Gustafson; Håkan Löfgren; Linda Fälth; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early reading instruction; Decoding; Forward-looking assessment; Assessment aspects; Response to intervention RTI ; Formative assessment; Teacher s professionalism; Tidig läsundervisning; Avkodning; Framåtsyftande bedömning; Bedömningsaspekter; Response to Intervention RTI ; Formativ bedömning; Lärares professionalism;

  Sammanfattning : Syfte är att bidra med kunskap om hur framåtsyftande bedömning kan användas och används av lärare som underlag för pedagogiska åtgärder i tidig läsundervisning. I avhandlingen har jag ett pragmatiskt förhållningssätt till både teorier och metoder. Avhandlingen bygger på fyra artiklar. LÄS MER

 2. 2. On the Design of Error Control Coding for Wireless Communication Systems

  Författare :Carl Fredrik Leanderson; Institutionen för elektro- och informationsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; joint source-channel decoding; Electrical engineering; Elektroteknik; a posteriori probability; soft decoding; list sequence decoding; incremental redundancy; retransmission; low-rate; parallel concatenated; convolutional codes; Turbo codes; Wireless; error correction;

  Sammanfattning : New wireless services such as mobile Internet, multimedia streaming and high speed packet data access are making their way to the market. Availability of low-cost equipment providing high transmission quality and efficient spectrum utilization is crucial to the success of these services. LÄS MER

 3. 3. Children with Cochlear Implants : Cognition and Reading Ability

  Författare :Malin Wass; Björn Lyxell; Birgitta Sahlén; Birgitta Larsby; Anita McAllister; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cochlear implants; children; working memory; phonological skills; lexical access; reading ability; Cochleaimplantat; barn; arbetsminne; fonologiska färdigheter; lexikal aktivering; läsförmåga.; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The present thesis investigated cognitive ability in children with severe to profound hearing impairment who have received cochlear implants (CIs). The auditory stimulation from a cochlear implant early in life influences most cognitive functions as a consequence of the plasticity of the brain in the young child. LÄS MER

 4. 4. Segmenting and Tagging Text with Neural Networks

  Författare :Yan Shao; Joakim Nivre; Jörg Tiedemann; Christian Hardmeier; Yue Zhang; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; neural networks; sequence labelling; multilinguality; word segmentation; sentence segmentation; morpheme segmentation; transliteration; joint word segmentation and POS tagging;

  Sammanfattning : Segmentation and tagging of text are important preprocessing steps for higher-level natural language processing tasks. In this thesis, we apply a sequence labelling framework based on neural networks to various segmentation and tagging tasks, including sentence segmentation, word segmentation, morpheme segmentation, joint word segmentation and part-of-speech tagging, and named entity transliteration. LÄS MER

 5. 5. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Författare :Maria Levlin; Kirk Sullivan; Åke Olofsson; Jakob Åsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER