Sökning: "läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet läsförståelse.

 1. 1. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Författare :Magnus Österholm; Björn Textorius; Christer Bergsten; Carl Winsløw; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER

 2. 2. Ask and distract : Data-driven methods for the automatic generation of multiple-choice reading comprehension questions from Swedish texts

  Författare :Dmytro Kalpakchi; Johan Boye; Joakim Nivre; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multiple choice questions; question generation; distractor generation; reading comprehension; second-language learners; L2 learning; Natural Language Generation; flervalsfrågor; frågegenerering; distraktorsgenerering; läsförståelse; andraspråkslärande; L2-inlärning; Natural Language Generation; Speech and Music Communication; Tal- och musikkommunikation;

  Sammanfattning : Multiple choice questions (MCQs) are widely used for summative assessment in many different subjects. The tasks in this format are particularly appealing because they can be graded swiftly and automatically. LÄS MER

 3. 3. Att bedöma elevers läsförståelse : En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår

  Författare :Barbro Westlund; Tore West; Astrid Pettersson; Ulf Fredriksson; Caroline Liberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading comprehension; reading comprehension assessment; reading comprehension strategies; fedback; upper elementary school; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of the study is to describe and analyze what assessment discourses of reading comprehension are more prominent by comparing five Swedish and five Canadian teachers in the province of BC in Canada. Based on a teacher perspective on how to develop and assess reading comprehension, the investigation concentrates on teacher discourses and their alignment with other discourses of reading comprehension within the two school systems. LÄS MER

 4. 4. Words Don’t Come Easy : Decoding and Reading Comprehension Difficulties in Adolescents with Intellectual Disability

  Författare :Karin Nilsson; Henrik Danielsson; Åsa Elwér; Stefan Samuelsson; Kate Cain; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual disability; Decoding; Reading comprehension; Intellektuell funktionsnedsättning; Avkodning; Läsförståelse;

  Sammanfattning : Individuals with intellectual disability (ID) have difficulties with decoding and reading comprehension. However, studies focussing on why these difficulties occur are very sparse, and the existing literature has found conflicting results. LÄS MER

 5. 5. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Författare :Maria Levlin; Kirk Sullivan; Åke Olofsson; Jakob Åsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER