Sökning: "grundskole-lärare"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet grundskole-lärare.

  1. 1. Lärare och konflikthantering : en undersökande studie ur ett könsperspektiv

    Författare :Agneta Lundström; Åsa Bergenheim; Gaby Weiner; Elisabet Öhrn; Gun-Marie Frånberg; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; qualitative study; compulsory teachers; conflict; representation; strategy; gender; critical feminist theory; feminist post structuralism; ethic of caring; ethic of rights; power; violence; kvalitativ studie; grundskole-lärare; konflikt; föreställning; strategi; kön; kritisk; feministisk teori; feministisk poststrukturalism; omsorgstänkande; rättighetstänkande; makt; våld; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

    Sammanfattning : This dissertation explores ten teachers' approaches to managing conflicts with/between pupils. The relevance of gender is analysed according to the strategies and representations chosen by the teachers. The methods used for data collection include 'rounds', role-plays and ongoing reflexivity, mainly in single-sex groups. LÄS MER