Sökning: "strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 406 avhandlingar innehållade ordet strategi.

 1. 1. Visioner och verkligheter : Kommunikationen om företagets strategi

  Författare :Catrin Johansson; Lowe Hedman; Börje Alström; Sven Windahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; organizational communication; organizational processes; corporate strategy; vision; mission and values; management of meaning; sense making; Balanced Scorecard; participant observation; discourse analysis; face; framing and footing; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; organisationskommunikation; organisationsprocesser; diskursanalys; strategi och mål; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The starting point for this study is the question of why organizational visions are often interpreted by employees as unintelligible and insignificant. The knowledge gap in this area makes the study of communication about vision and goals both urgent and interesting. LÄS MER

 2. 2. Purposeful combination : Management of Knowledge Integration in the Development of Self-Driving Cars

  Författare :Pelle Högnelid; Strategi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge integration; Combination of knowledge; Business idea; Business model; Industry recipe; Bounded rationality; Management of knowledge integration; self-driving cars; Technological problems; Organizational problems; Commercial problems; Autonomous Vehicles; Autonomous vehicle; Strategy; Strategic management; Management; strategi; kunskapsintegration; affärsmodeller; industrilogik; affärsidé; affärsidéer; teknologisk förändring; kommersialisering; organisering;

  Sammanfattning : Knowledge integration theory frames outputs of firm activity as a combination of multiple individuals’ knowledge. Previous research have greatly advanced our understanding of the management of knowledge integration by exploring the influence of various problem characteristics. LÄS MER

 3. 3. Strategi och ekonomisk styrning : en studie av hur ekonomiska styrsystem utformas och används efter företagsförvärv

  Författare :Fredrik Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ekonomistyrning; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Företagsförvärv har en benägenhet att misslyckas. Vanliga förklaringar är frånvaro av en strategisk analys, bristande planering samt problem under integrationsfasen. Internationella studier har även visat att den ekonomiska styrningens utformning och användning i det förvärvade företaget påverkar utfallet. LÄS MER

 4. 4. Strategi, styrning och konkurrenskraft : En longitudinell studie av Saab AB

  Författare :Erik B Nilsson Jannesson; Fredrik Nilsson; Nils- Göran Olve; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Koncernstrategi; Affärsstrategi; Produktionsstrategi; Ekonomistyrning; Produktionsstyrning; Konkurrenskraft; Longitudinell fallstudie; Saab AB; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att skapa sammanhängande koncern-, affärs- och funktionsstrategier (strategisk kongruens), samt ett styrsystem med ett samstämmigt informationsflöde i och mellan de centrala styrverktygen (integrerad styrning), har sedan länge hävdats vara centralt för koncerners konkurrenskraft. I den mängd empiriska studier som legat till grund för detta har främst en eller två organisatoriska nivåer fokuserats när relationerna mellan strategier, styrning och konkurrenskraft diskuterats. LÄS MER

 5. 5. Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete

  Författare :Katharina Jacobsson; Ulf Blossing; Elisabet Nihlfors; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change processes; emergent change; generative mechanism; motors; planned change; school improvement; ‘Scope for Action Model’; strategy; förändringsprocess; framväxande förändringar; frirumsstrategin; generativa mekanismer; generativa motorer; planerad förändring; skolförbättring; strategi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : In the last decades there has been a growing interest in studying processes in improvement work. A particular interest has been the improvement process that the organisation undergoes and why events evolve in the way they do. LÄS MER