Sökning: "the elderly"

Visar resultat 1 - 5 av 1167 avhandlingar innehållade orden the elderly.

 1. 1. Injuries among the elderly : study of fatal and non-fatal injury events

  Författare :Harmeet Sjögren; Ulf Björnstig; Anders Eriksson; Pat Waller; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; injury; prevention; traffic; home; fall; crash; disease; bicyclist; pedestrian; cost; vehicle;

  Sammanfattning : In view of the expected increase in the proportion of elderly in the population in most western countries, we studied injuries among the elderly (>60 years) by investigating hospital-treated injuries in inpatients and outpatients, and fatal injuries.One-year Hospital Injury Data - Even though the elderly made up only 15% of the injured in one year, they accounted for 42% of the total cost of trauma medical care, showing that injuries among the elderly place a disproportional burden on the health care system. LÄS MER

 2. 2. Äldrefattigdom : Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag

  Författare :Angelika Thelin; Tapio Salonen; Maria Wolmesjö; Elisabeth Cedersund; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; poverty; economic hardship; everyday life; young old; elderly; social exclusion; coping; life course; fattigdom; ekonomisk utsatthet; vardag; yngre äldre; penionärer; äldre personer; social exklusion; coping; livslopp; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : I Sverige omfattas äldre personer av ett historiskt och internationellt sett generöst offentligt ekonomiskt grundtrygghetssystem. Trots det ökade risken för relativ fattigdom bland unga ålderspensionärer (65 till 74 år) under 2000-talets första decennium. LÄS MER

 3. 3. Den maktlösa måltiden : Om mat inom äldreomsorgen

  Författare :Ylva Mattsson Sydner; Lotte Holm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Domestic sciences; foodservice; meal; social organisation; elderly-care; symbolic interaction; Hushållsvetenskap; Domestic science and nutrition; Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : In the Swedish elderly-care sector the institutions are of different character and the kind of care and food-supply they offer vary in scope and intensity. The aim of this study was to analyse how food and meals were handled and provided to the elderly living within those situations and in this context, how food was expressed as a substance or/and in symbols. LÄS MER

 4. 4. Pain in the elderly : rating scales, prevalence and verbal expression of pain and pain relief

  Författare :Ingrid Bergh; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pain; prevalence; pain scales; elderly; pain relief; verbal expression of pain; Nursing; Omvårdnad; Medical sciences; Medicin; Pain; prevalence; pain scales; elderly; pain relief; verbal expression of pain.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medical and social conditions in the elderly gender and age differences : the Umeå longitudinal study

  Författare :Per Olov Österlind; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Population study; elderly; diseases; social situation; drug consumption; prognostic factors; reference intervals; blood components; electrocardiogram;

  Sammanfattning : In 1981, no representative study of the medical and social conditions among elderly persons in northern Scandinavia was performed. Nor was there such a study in a smaller Swedish town than Gothenburg. This study was initiated to fill that knowledge gap. LÄS MER