Sökning: "postmodernism"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet postmodernism.

 1. 1. Är det detta som kallas postmodernism? : En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Victor Malm; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-05-08]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Postmodernism; Postmodernitet; Katarina Frostenson; Stig Larsson; Poesi;

  Sammanfattning : During the 1980s the word ’postmodernism’ was inserted into the dicourse of Swedish literature in a curious way. Even though both writers and critics found the word bewildering – or deemed it a buzzword devoid of meaning – it sparked fierce debates. LÄS MER

 2. 2. Det andra moderna: om Jürgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna

  Detta är en avhandling från Daidalos

  Författare :Mikael Carleheden; Örebro universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Habermas; samhällsteori; modernitet; kritisk teori; critical theory of society; modernity; theory of democracy; communicative action and reason; Marxism; liberalism; postmodernism; ethics; authenticity.; Vetenskapssociologi; Sociology of science;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jürgen Habermas uppfattas idag ofta som dagens ledande samhällsteoretiker. Samtidigt är hans tänkande svårtillgängligt och ofta utsatt för missuppfattningar. De flesta försök att klargöra och diskutera hans kritiska teori har varit filosofiskt och idéhistoriskt inriktade. LÄS MER

 3. 3. Deciphering the Meaning of Revealed Law : The Sur´shian Paradigm in Shi’i Epistemology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ashk Dahlén; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Languages and linguistics; Islam; Shi’i; Iran; sharīʿat; fiqh; uṣūl al-fiqh; ikhtilāf; qabḍwa basṭ; Surūsh; Jawādī-Āmulī; Mujtahid-Shabistarī; Rūmī; epistemology; hermeneutics; history of philosophy and science; postmodernism; modernity; mysticism; relativism; interpretation; Språkvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; Iranska språk; Iranian Languages;

  Sammanfattning : This study analyses the major intellectual positions in the philosophical debate on Islamic law that is occuring in contemporary Iran. As the characteristic features of traditional epistemic considerations have a direct bearing on the modern development of Islamic legal thought, the contemporary positions are initially set against the established normative repertory of Islamic tradition. LÄS MER

 4. 4. Romance revived postmodern romances and the tradition

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Heidi Hansson; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; romance; postmodernism; dialogue; feminism; intertextuality; destabilised text; cyclical time; critical return; uncertain gender-construction;

  Sammanfattning : This is the first study to identify and analyse postmodern romances as a new development of the romance and to relate this late twentieth-century subgenre to its tradition. Based on a selection of works published between 1969 and 1994, by A. S. LÄS MER

 5. 5. Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Martin Sundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernism; Pop art; New realism; Minimal art; Romanticism; Ruins; Originality; Word and image; Elective affinity; Canon; Outsider; Artist s role; Material iconography; Jan Håfström; Swedish contemporary art; Postmodernism; Art history; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras för första gången den svenske konstnären Jan Håfströms (född 1937) konstnärskap från debuten 1966 fram till 2002 på ett omfattande sätt. Koncept knutna till modernism och postmodernism används som en ram och den komparativa diskussionen placerar konstverken i en internationell kontext. LÄS MER